BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzcan GÜZELİPEK, Cemal ALAY, Tolga PALANDUZ, Furkan ÇETİN
TAŞINABİLİR TİP, TALAŞ SOĞUTMA SIVISI MANYETİK FİLTRASYON ARACI TASARIMI VE GELENEKSEL MANYETİK FİLTRASYON CİHAZIYLA VERİMLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Talaşlı üretim işlemlerinde yüksek verimlilik eldesi için yüksek kesme hızı ve ilerleme değerlerinin kullanılmaya başlanması ve bununla birlikte iyi bir kesme performansının amaçlanması, kesme sıvılarının önemini artırmıştır. Kesme sıvısı ve talaşlı imalat sonucu olarak oluşan talaşları ayırmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Depolarda dinlendirme, süzdürme, mekanik süzdürme, manyetik süzdürme, santrifüj süzdürme yöntemleri talaşları ayırmak için kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada fabrika içerisinde tezgahlar arasında hareket edebilecek ve kesme sıvısından talaşları ayırabilecek bir filtrasyon aracı tasarlanıp imalatı yapılmıştır. Daha sonra NC taşlama tezgahında geliştirilen araç ile geleneksel manyetik filtrasyon cihazı karşılaştırılmıştır. Bu araç tezgahların kesme sıvıları için taşınabilir, ergonomik kullanımlı, verimlilik arttırıcı performans gösteren kompakt bir manyetik filtrasyon sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu çalışma ile soğutma sıvısı ömrünü uzatılmış olup, talaşlı imalat yapan firmalarda soğutma sıvısının temel filtrasyonunda soğutma sıvısına karışabilen ince seviyedeki talaşlar soğutma sıvısından ayrıştırılmıştır. Sistem taşınabilir olduğu için kolaylıkla yer değişimi yapılarak farklı işleme tezgahlarına adaptasyonu sağlanabilmektedir. Mikron boyuttaki talaşları yakalayabildiğinden dolayı hassas elektronik parçalarda oluşabilecek istenmeyen bakım maliyetleri düşmüştür. Bu boyuttaki parçaları yakalayabilmek için güçlü özel tasarım Neodimyum mıknatıslar kullanılmıştır. Geliştirilmiş manyetik filtrasyon aracı ile geleneksel manyetik filtrasyon cihazı NC taşlama tezgahında SAE 1151 talaş-kesme suyu karışımında performansları karşılaştırılmıştır. Verimlilikleri ikisinde de talaş miktarı arttıkça düşmüştür. Kesme sıvısından talaşlar ayrıldıktan sonra kesme sıvısı ömrü artmış olup bu sayede hem çevreye hem de maliyetlere olumlu etki göstermiştir. Geleneksel yöntemler ile maksimum %91 verimliliğe ulaşırken mikron seviyesindeki talaşlar geleneksel yöntemle yakalanamamıştır. Geliştirilmiş manyetik filtrasyon aracının verimlilik %98,3’e kadar çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesme sıvısı, Filtrasyon, Neodimyum mıknatıs 


Keywords: