BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet BAL
TAŞIYICI ELEMANLARDA KULLANILACAK HAFİF BETONUN DAYANIM ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 
Hafif beton, birim hacim ağırlığı 800-2000 kg/ m3 arasında olan hafif agregaların, kimyasal köpüklerin ya da kimyasal metotlarla boşluk oluşturmak suretiyle üretilen, son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir beton türüdür. Hafif betonların ısı ve ses yalıtımına getirdiği olumlu etkilerin yanında yapısal elemanlarda kullanımında yapı zati yüklerinin azaltılması gibi avantajları da vardır. Yapısal elemanların zati yüklerinin azaltılması, yapının üzerine gelen deprem yüklerini azalttığından taşıyıcı elemanların en kesitlerinin azalmasına ve ekonomik boyutlarla üretilmesine olanak sağlamaktadır. Mevcut çalışmalarda hafif betonların özellikle basınç dayanımları düşüktür. Bu sebeple bu çalışma kapsamında hafif betonun birim hacim ağırlıkları değiştirilmeden basınç dayanımlarının arttırılması için farklı beton tasarımları geliştirilmiştir. Böylece hafif beton numunelerinde basınç dayanımı 80 mpa’ya kadar yükseltilmiş ve elde edilen basınç dayanımı değerleri ile yapısal taşıyıcı elemanların üretimine imkan oluşturmuştur. Çalışmada öncelikle hafif betonun birim hacim ağırlıkları değiştirilmeden basınç dayanımlarının artışı için beton tasarımları denenmiştir. Üretilen numunelerde kullanılan kimyasal ve mineral katkı tipleri ile oranları, agrega gradasyonları ile tipleri değiştirilerek basınç dayanımındaki artış değerlendirilmiştir. Ayrıca hafif betonların eğilme dayanımlarının iyileştirilmesi için polimer bazlı liflerle takviyesi ve bunun beton birim hacim ağırlığı ile basınç dayanımına etkisi gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yapısal taşıyıcı elemanlara uygulanabilir, beton birim hacim ağırlığı 1800 kg/ m3 iken basınç dayanımının 80 mpa’ya ulaştığı bir beton tasarımı önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: hafif beton, taşıyıcı elemanlar, basınç dayanımı, birim hacim ağırlığı 


Keywords: