BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selda AL ŞENSOY, Buket ÖZDEMİR IŞIK
TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: RESMİN MEKANA DÖNÜŞÜMÜ
 
Dünya genelinde mimarlık eğitiminin 1. sınıfının ilk döneminde verilen Temel Tasarım dersi eğitim ve meslek hayatı boyunca öğrenciler üzerinde etkisini gösteren mimarlığın ana derslerinden biridir. Üniversite öncesi dönemden farklı bir eğitim yöntemiyle tanışan 1. sınıf öğrencilerinin genellikle zorlandığı bu dersin içeriği Bauhaus Okulunun algı psikolojisinden uyarladığı Gestalt tasarım prensiplerinden oluşur. Zaman içerisinde çağın getirdiği ihtiyaç ve yenilikler doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi mimarlık eğitiminde de değişiklikler görülmekte, eğitimciler yeni arayışlara yönelmektedir. Bu durum Temel Tasarım dersinin işleyişinde de gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Avrasya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Temel Tasarım dersinin yürütülmesinde uygulanan farklı bir yaklaşım ele alınmıştır. Mimarlığın sanatın değişik dallarıyla etkileşim içinde olduğu ve bu durumun özellikle resim sanatında kendini gösterdiği savından yola çıkarak 2017-2018 güz eğitim-öğretim döneminde 4 saatlik Temel Tasarım derslerinin birinde “Resmin Mekanı” temalı bir uygulama yapılmıştır. Resim kompozisyonu oluşturmada ve mimari tasarım gerçekleştirmede tasarımcıların kullandığı kriterler temel tasarım eleman ve ilkeleridir. Diğer taraftan öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesine yardımcı olan soyutlama kavramı resim ve mimari disiplinin ortak öğelerindendir. Ressamların sanat eserlerini soyutlanması suretiyle mimari yapılara dönüşen birçok örneğe günümüzde rastlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin ünlü ressamlara ait soyut resim çalışmalarını kullanarak bir sanat eserinden mimari bir ürüne dönüşen çalışmaları temel tasarım eleman ve ilkeleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak resim ile mimarlık arasında kurulan ilişkinin, öğrencilerin 3 boyutlu tasarım becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Temel Tasarım İlke ve Elemanları, Ünlü Ressamlar, Resim, Mekan. 


Keywords: