BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülsüm Damla AŞKIN
TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE KOLAJIN TEMSİL ARACI OLARAK KULLANIMI: ÇOCUK KITAPLARI VE MEKANLAR
 
Temel tasarım eğitimi, zihinde oluşan bir tasarı ile başlamakta; tasarının geleneksel ve dijital yöntemlerle ifade edilerek geliştirilmesi ile devam etmektedir. Eskiz, çizim, maket, modelleme, kolaj gibi yöntemler zihindeki fikirlerin ifade edilmesine olanak tanıyan temsil yöntemlerinden bazılarını oluşturmaktadır. Bu temsil yöntemlerinden biri olan kolaj, hem doku, renk ve malzemenin fiziksel olarak bir araya getirilmesi hem de dijital ortamda elde edilen bir katmanlaşma olarak temel tasarım eğitiminde kullanılmaktadır. Temel tasarım eğitiminin becerinin yanı sıra, düşünce geliştirmeyi de amaçlaması; zihinde oluşan tasarının kolaj ile temsil edilmesinde de yaratıcı bir arayış içinde olmayı gerektirmektedir. Bu açıdan öğrencilerin yeni fikirler geliştirebilmeleri ve yaratıcı temsiller elde edebilmeleri için resim, müzik, dans, oyun, sinema gibi farklı disiplinlerden yararlanmaları önem kazanmaktadır. Çocuk kitaplarındaki mekân betimlemeleri de yaratıcı düşünceyi geliştirebilecek disiplinlerden birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, İç Mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin temel tasarım sürecinde bir temsil aracı olarak kolaj yapmayı öğrenmeleri, çocuk kitaplarındaki mekân betimlemelerinden yararlanmaları, zihinlerinde ürettikleri yeni fikirleri ifade edebilmeleri ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin ilerleyen yılların proje derslerine de hazırlanmaları hedeflenmektedir. Çalışma, Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde 2020-2021 Güz Dönemi’nde uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İlk kez Temel Tasarım dersi alan birinci sınıf öğrencileri çalışma kapsamına alınmış, dersi ikinci kez alan veya proje dersi almakta olan öğrenciler kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışma içerisinde, öncelikle nitel araştırmalar yapılarak mimari mekân betimlemeleri barındıran çocuk kitapları taranmıştır. Çocuk kitaplarındaki mekanlardan, hayal gücünü geliştirmeye yönelik mekân tasvirlerinin bulunduğu örnekler seçilmiştir. Öğrencilerin, seçilen mekân betimlemelerini analiz etmeleri ve zihinlerinde oluşan mekânın kolajını yapmaları beklenmiştir. Böylece öğrencilerin teknik kısıtlamalardan uzaklaşması, çocukların hayal gücünden ilham alarak yaratıcı düşünmeye teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, öğrencilerin, çocukların hayal gücünden olumlu yönde etkilendiği ve yeni fikir alternatifleri üretebildiği, düşünme, tasarlama ve temsil sürelerinin de kısaldığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık, Temel Tasarım, Temsil, Kolaj, Çocuk Kitapları 


Keywords: