BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyza GENOVA, Sevda ATAK
TÜRK BAROK MİMARİSİNDEN BİR NURUOSMANİYE CAMİ ÖRNEĞİ
 
Öz: Nuruosmaniye Cami, Osmanlı mimarisinde XVIII. yüzyıl barok üslubun yoğun olarak görüldüğü önemli eserlerden birisidir. Yapı süsleme ve mimari özellikleri ile kendinden önce inşa edilmiş diğer camilerden ayrılmaktadır. Caminin göze çarpan önemli özelliklerinden birisi de polygonal (oval) formda tasarlanmış avlusudur. Batı etkili avlu, Avrupa barok sanatıyla ilişkilendirilmiştir. Tamamı mermerden yapılmış caminin zengin süslemesinde yer alan istiridye kabuğu, dalgalı yay kemerler, akant yaprakları, madalyonlar ve benzeri bir çok motif barok üslubun yerel yorumla birleşmiş en özgün halini sunmaktadır. Ancak; istiridye kabuğu,vazo gibi bazi motiflere daha önceki dönemlerde de rastlanılmıştır. Divriği Şifahanesi, Kırşehir Aşık Paşa Türbesi gibi yapılar istiridye kabuğu motiflerinin görüldügü bazı örneklerdendir. Temelde geleneksel formlara bağlı kalarak inşa edilmiş olmasına rağmen, yapı, batılı süslemelerin etkisine bürünmüştür. Bu çalışma Avrupa sanatından gelen batılı özelliklerin Nuruosmaniye Camisi’ne nasıl yansıdığının bir incelemesidir. Böylelikle batılı unsurların dini bir yapının süslemesinde ve tasarımında nasıl şekil aldığı araştırılmıştır. Sonuç olarak; Osmanlı dini mimarisinde bu yapı ile hayat bulan barok etkileri, hiç kuşkusuz Nuru osmaniye Camisi’nden sonra inşa edilen Laleli Cami, Ayazma Cami, Beylerbeyi Camisi gibi sultan yapılarının daha anlaşılmasına da zemin hazırlamış olmalıdır. Anahtar Kelimler: Nuruosmaniye Cami, Barok, Türk Barok Üslubu, Osmanlı, Batılaşma Dönemi

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimler: Nuruosmaniye Cami, Barok, Türk Barok Üslubu, Osmanlı, Batılaşma Dönemi 


Keywords: