BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Oğuz DURU, İlhan KOÇ
ÜLKEMİZ BİNA ÜRETİMİNDE KULLANILAN YAPIM SİSTEMLERİ KAYNAKLI SORUNLARIN İRDELENMESİ
 
Yapı üretimi, çağlar boyunca insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma gereksinimini karşılamak için ortaya çıkmış, en eski üretim faaliyetlerinden biridir. Mağara ve ağaç kovukları gibi doğal çevrede hazır olan mekânlarla ve malzemelerle barınma gereksiniminin giderilmesi, yapı üretiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Zamanla farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda farklı işlev ve etkinliklerin yerine getirilebileceği birçok yapı (camii, alışveriş merkezi, okul, spor merkezi) üretilmiş ve üretilmektedir. Yapı üretim faaliyetlerinin ve çapının artmasıyla birlikte, diğer birçok alanda olduğu gibi yapı alanında da teknolojik gelişmelerin bilinmesini zorunlu kılmıştır. Yapı alanında endüstriyel yöntemlerin uygulanması Birinci Dünya Savaşından sora oluşan yapı ihtiyacıyla başlamıştır. Kısıtlı bir zamanda oldukça fazla yapı ve konut üretilmesi zorunluluğu, özellikle konut üretiminde endüstriyel yöntemleri teşvik etmiştir. Konutların yapımında taşıyıcının oluşturulmasına hız kazandıracak üretim sistemlerine ağırlık verilmesiyle, yapı üretim sistemleri gelişmiştir. Bugün gelişen teknoloji aynı zamanda yapı üretim sistemlerinin de gelişmesine yol açmıştır. Çalışmanın amacı; ülkemizdeki yapı üretiminde hangi yapım sistemlerinin ne düzeyde kullanıldığının tespiti ve sorunlarının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak yapım yöntemlerinin ve ülkemizde tercih edilen yöntemin bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çalışma kapsamı; genel olarak yapı üretiminde kullanılan sistemlerin araştırılması, istatistiki veriler doğrultusunda ülkemiz yapı üretiminde sistem tercihinin irdelenmesi ve ortaya çıkan baskın yapım sistemi kaynaklı sorunların neler olduğu ile sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak; elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen sorunlara çözümler sunulmuş ve ülkemiz için oldukça önemli olan yapı sektöründe verimliliğin arttırılmasının sağlanabilmesi için öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Üretimi, Yapım Sistemleri, Yapım Verimliliği, Yapı Ekonomisi 


Keywords: