BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Doğukan ERMAN, Özgür KAHRAMAN
YALOVA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MEYDANININ KENTSEL PEYZAJ TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sokaklar, caddeler, bulvarlar, parklar ve meydanlar kent insanın kullandığı ortak mekânlardır. Kent içinde hareketliliği ve ulaşımı sağlayan sokak, cadde ve bulvarların aksine meydanlar insanlarda durma, dinlenme hissi uyandıran buluşma noktalarıdır. Meydanlar kentlerin ilk ziyaret edilen yerleridir. Kent tanıtımında önemli bir yere sahiptir. Meydanlar çoğunlukla kent merkezinde ya da kent merkezine yakın bir konumda yer almaktadır. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Yalova sahil şeridinde yoğun kullanıma sahip merkezi konumda bir alandır. Meydan 1900 m2 toplam alan içerisinde Yalova tarihi ve tanıtımı bakımından önemli semboller barındırmaktadır. Bu çalışma Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın kentsel peyzaj tasarım ilkelerini değerlendirmek için Ekim 2021-Mart 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışma alanında yerinde incelemeler yapılarak, alanla ilgili veri ve fotoğraflar elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler; alan kullanımları, ulaşım durumu, hareket kolaylığı, okunabilirlik, ölçü, simge/sembol öge, renk, bitkisel eleman, aydınlatma, alanda su kullanımı, kent mobilyaları gibi kentsel peyzaj tasarım ilkelerine göre değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeler sonucunda; Kent Müzesi ve Atatürk Heykeli’nin meydanın odak noktalarını oluşturduğu görülmüştür. Meydan içinde Yalova Hatırası Dikey Bahçe örneği, Polis Şehitleri Anıtı, Şehitler Anıtı ve Çiçek Saati gibi sembol noktalar bulunmaktadır. Mevsimlik çiçekler, çalılar, ağaççıklar ve ağaçlar kullanılarak meydanın bitkilendirilmesi yapılmıştır. Meydandaki heykel, dikey bahçe ve çiçek saati gibi kısımların geceleri aydınlatma düzenlemeleri ile daha belirgin hale getirilmesi, bakım onarımlarının zamanında ve tekniğine uygun yapılması alan kullanımını ve görünürlüğüne katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yalova, Peyzaj tasarımı, Kent meydanı, Tasarım ilkeleri, Bitkilendirme 


Keywords: