BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Oğuz DURU, İlhan KOÇ
YAPI ÜRETİM FAALİYETLERİNDE YAPI MALZEMESİ KAYNAKLI SORUNLARIN TESPİTİ
 
İnsanoğlunun ihtiyaç duydukları eşyaların yapımında kullandıkları ve onları işleyerek bir eser ortaya çıkardıkları her şeye malzeme denir. Çok daha genel anlamda, herhangi bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan her madde malzeme olarak adlandırılır. Yapı; çevre koşulları, yaşam biçimi, kullanım amacı ve ekonomik etkenlere bağlı olarak yapı tekniği, malzeme bilgisi ve estetik yaklaşımların bir ürünüdür. Bu nedenle malzeme, tasarlanan yapının belli bir biçime ulaşmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Yaklaşık olarak bir yapının maliyetinin %60-70’i malzeme girdilerinden oluşur. Dolayısıyla istenilen amaca uygun yapı malzemesi seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hızlı artan nüfus, şehirleşme ve sanayileşme gibi etmenler yapı üretiminin artmasına neden olmaktadır. Hem yapı üretebilmek hem de yapı malzemesi elde edebilmek için enerji ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması ve dünyada enerji fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler içerisinde bulunmasından dolayı enerji yoğun yapı malzemeleri alt sektöründe konulan büyük hedefler, “enerji verimliliği” ve “enerji dostu” olmada dünyada en önde gelen ülkelerden biri olmayı zorunlu kılmaktadır. Yapı ve yapı malzemeleri sektörü, doğal kaynak tüketimi, kullanılan fosil enerji tüketimine bağlı sera gazı salımı gibi çevre ve iklim değişikliği üzerinde en fazla etkisi bulunan sektörler arasında yer almaktadır. Çalışmanın amacı; ülkemiz yapı üretiminde sıklıkla karşılaşılan yapı malzemelerinden kaynaklanan sorunların irdelenmesidir. Çalışma kapsamında araştırılan bu sorunlar enerji başta olmak üzere, sürdürülebilirlik, ekoloji, yapı biyolojisi ve insan sağlığı bağlamlarında sınırlandırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak; ülkemiz yapı üretiminde kullanılan malzemelere yönelik –çalışma kapsamında belirlenen bağlamlar doğrultusunda- çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Malzemesi, Enerji Verimliliği, Ekoloji, Yapı Biyolojisi 


Keywords: