BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nursen IŞIK
YAPISAL SORUNLARIN TESPİTİNDE GEORADAR (GPR) ÖLÇÜMLERİNİN KULLANILDIĞI TARİHİ YAPI ÖRNEKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Tarihi yapılar, kentlerin korunması gereken kültür miraslarıdır. Bu nedenle tarihi yapıların geçmişten günümüze ulaştığı gibi geleceğe aktarılmasının sağlanması oldukça önemlidir. Yapıların geçmişten günümüze ulaşım süreçlerinde birçok nedene bağlı yapısal sorunların meydana geldiği bilinmektedir. Tarihi yapılarda görülen yapısal sorunlar ve buna bağlı oluşan hasarlar, genellikle çatlak ve oturma ve aks kayması şeklinde görülmektedir. Yapıların bulunduğu zemin yapısından kaynaklanan oturma hasarlarına bağlı olarak üst yapıda çatlak ve kırılmalar oluşabilmektedir. Zemin yapısının gevşek olması, yeraltı su seviyesinin zemine yakınlığı, temel yapısını bozarak üst yapıda yapısal sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Zemin yapısı ve üst yapıda meydana gelen hasarların tespit edilmesi için birçok aletsel yöntem bulunmaktadır. Ancak tarihi yapıların hasarlarının tespitinde kullanılacak yöntemlerin tarihi yapıya zarar vermeden yapılması bu yapıların korunabilirliği açısından oldukça önemlidir. Son yıllarda tarihi yapıların hasar tespitinde aletsel olarak tahribatsız yöntemlerin tercih edilmesi yaygınlaşmıştır. Bu yapılarda gerçekleştirilen aletsel ölçümlerin genel olarak yapıya zarar vermeden yapılmasını sağlayan birçok yöntem ve ölçüm bulunmaktadır. Georadar (GPR) ölçümleri ile yapılan aletsel tespitler tahribatsız yöntemlerden biridir. Zemin yapısını ve duvarların iç yapısı ve genelinde mevcut hasarların tespitinde kullanılan georadar (GPR) taramalarında gözle görülmeyen veya gözlemsel olarak tespit edilemeyen hasarların mevcut konumları belirlenmektedir. Bu çalışmada, tarihi yapılarda georadar yönteminin kullanılarak hasarların tespit edildiği örnekler değerlendirilerek, bu yöntemin tarihi yapılarda kullanımına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tarihi yapı, Georadar (GPR), tahribatsız yöntem, yapısal sorun 


Keywords: