BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia KÖSE DOĞAN
YENİ NESİL PAYLAŞIMLI OFİSLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
16. Yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan büro ve ofis kavramı, 19. yüzyıla kadar farklı aşamalarla gelişimini sürdürmüştür. 20. yüzyılda teknolojik gelişmeler, bilişim sistemindeki ilerlemeler, yönetim anlayışındaki değişiklikler büro kavramını ve işleyiş biçimini önemli şekilde etkilemiştir. Bu etkileşimler mekansal düzenlemelere de yön vermiştir. Bilişim sistemleri ile bilgi hızla iletilmekte buna bağlı olarak bilgisayarlar, lcd ekran televizyonlar, fax cihazları ve farklı kullanımlı cep telefonları bürolarda kullanılmaya başlanmıştır. 21. yüzyılda ofisler, teknolojik gelişmelerle bilginin özgürce paylaşıldığı, yeniliklere ve yaratıcılığa kaynak olan, kullanıcıların kolayca iletişim kurduğu, paylaşımlı ve esnek mekanlara dönüşmektedir. Bu bağlamda 21. yüzyıl ofisleri olarak yeni nesil paylaşımlı ofis (co-working offices) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu ofisler çoklu kullanıcıların tek bir mekan içinde bulunduğu, süreli olarak bir çok ihtiyacın bir arada karşılandığı, kiralanabilir ofisler olarak tanımlanmaktadır. Yeni nesil ofisler teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyen, sosyal yaşama büyük önem veren ve verimliliği her alanda ele alan bir ofis tipi olarak öne çıkmaktadır. Çalışma kapsamında yeni nesil paylaşımlı ofis mekanları farklı örnekler üzerinden incelenerek, mekan analizleri ele alınacaktır. Sonuç olarak, teknoloji değiştikçe ofis tasarımları da beraberinde değişmektedir. Yeni nesil paylaşımlı ofis tasarımlarında işbirliği, açıklık, topluluk, erişebilirlik, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi kavramlar önem taşımaktadır. Yeni nesil ofislerin iş verimini arttırması ve pandemi ile birlikte yeni ofis düzenlerinin oluşması ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil, Paylaşımlı Ofis, Co-Working, Teknoloji, Esnek Mekan 


Keywords: