BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali KARAFAKIOĞLU, Ömer HOCAOĞLU, Alican ŞAHİN, Enes AYAZLARLI
YENİLİKÇİ ULTRA HAFİF ORTA ZEMİN MODÜLÜ GELİŞTİRME
 
Günümüzde yakıt ekonomisinin ve konforun birlikte sunulduğu SUV tipi araçlara taleplerde artış gerçekleşmektedir. Otomotiv sektöründe artan rekabet ortamı ve sıkılaşan regülasyonlar ile yakıt ekonomisi ve emisyon gazlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Optimum yakıt ekonomisi ve performansı sağlayabilmek için motor dışında da araç üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda daha hafif araç gövdesi oluşturmak oldukça önem arz etmektedir. Öte yandan, piyasada seri üretim otomobiller için özellikle de binek otomobillerde tüm iç gövde parçalarında sadece çelik sac malzeme kullanılmaktadır. Bu sebeple, gövde üzerinde hafifleştirme oldukça zor bir süreçtir. Proje kapsamında geliştirilecek olan orta zemin modülünün içten yanmalı teknolojilere sahip araçların değişen ihtiyaçlarını karşılarken, giderek önemi artan elektrikli araçlarda da geniş kullanım alanı bulması hedeflenmektedir. İçten yanmalı motorlu araçlar ile elektrikli araçların ağırlık merkezlerinin konumları farklılık arz etmekte olup, aracın bütün dinamiklerini etkilenmekte ve orta zemin modülünün maruz kaldığı yanal ve dikey yükler değişiklik arz etmektedir. SUV araçlarda bulunan heterojen malzemeler için mevcut parçalara kıyasla %25'den fazla ağırlık azalması ve eşdeğer sertliğe sahip karma kullanımlı Orta Zemin modülü geliştirilmesi çalışmalarını içermektedir. Geliştirilen modülün merkez kat modülünden daha az sapma ve burulma miktarına sahip olması hedeflenmektedir. Bu proje araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen mevcut bilgiden yararlanılarak yapısal tasarım analizi, kalıp teknolojisi geliştirme ve karma malzemeleri kalıplama teknolojisini geliştirme çalışmaları suretiyle hafif malzemeden üretilmiş bir orta zemin modülü geliştirilmesine yönelik bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Ağırlık, Çelik, Gövde, Malzeme, Sac. 


Keywords: