BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Naci ÖZYALVAÇ
YEREL KİMLİĞİN KORUNMASI VE KATILIMCI KENTSEL YENİLEME UYGULAMALARI: YENİ ZELANDA ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada Yeni Zelanda'da kentsel yenileme ve dönüşüm uygulamaları kapsamında yerel kültürel kimliği korumak ve geliştirmek için ilgili kamu kurumları ve yerel topluluk temsilcileri arasındaki işbirliği deneyimini incelemektedir. Avusturalya’nın güneydoğusunda bulunan iki büyük ada ve çok sayıda küçük adadan oluşan Yeni Zelanda 4,5 milyon nüfusa sahiptir. Ülkede Maori nüfusu %16,5 oranındadır. Maori kültüründe insan ve doğa anlayışından geliştirilen Te Aranga tasarım ilkeleri kavramı ve kentsel tasarımın kapsamını aşan ölçeğe sahip kültürel peyzaj stratejisi fikri ilk olarak 2006'da ortaya çıkmıştır. Strateji, yerel çevrelere, tasarım topluluklarına ve konseylerine, Maori kültürel peyzajlarının korunması, restorasyonu ve eski haline getirilmesi için kentsel ortamlardaki kaliteyi, aidiyet algısını ve refahı derinleştirmek için kapsamlı bir şekilde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan kentsel tasarım protokolünün üretim aşamasında, yerel halkın katılımıyla bir dizi seminer düzenlenmiş, Maori halkının kentsel alanda karşılaştığı zorlukları tartışmak üzere düzenlenen toplantılar, yerli halkın dünya görüşü doğrultusunda genişleyereke kentsel tasarım kavramı çerçevesinin ötesine geçmiştir. Bu çalışma kapsamında doğanın korunması, yer adlarının tanınması, zanaat ve zanaatkârların sürekliliği, arazi mülkiyetinin güvence altına alınması, kentsel alanlara ait olma duygusuna katkıda bulunma gibi çeşitli başlıklar incelenmiştir. Maori halk kültürünün özünde yer alan ve Te Aranga tasarım rehberinin temelini oluşturan değerler 7 ilke olarak özetlenmiştir. Ayrıca uygulanmış örnek projeler üzerinden teorik üretimlerin sonuçları da analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Katılımcılık, Kültürel Kimlik, Te Aranga Prensipleri 


Keywords: