BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia KELEŞ
YEREL MİMARİDE ÖZGÜN BİR MEKÂN TANIMI; KONYA-SARAYÖNÜ İLÇESİ, KURŞUNLU MAHALLESİ KÖY ODALARI ÖRNEĞİ
 
Kültürel mirasımızın bir parçasını oluşturan köy odaları, dışarıdan gelen yolcuların misafir edildiği, köy halkının gencinden yaşlısına sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirmek amacı ile kullandıkları yerel mimari örneklerindendir. Mimari yapıları, bulundukları bölgenin kendine has ekonomik ve coğrafi özelliği ile şekillenen, köyün zenginleri ile köy halkı tarafından yapılan bu odalara, kimi zaman köyün merkezine yakın yerlerde, kimi zaman evlerin yakınlarında, kimi zaman da camilere yakın yerlerde rastlamak mümkündür. Hemen hemen her mahalleye bir köy odası düşecek şekilde konumlandırılmış olan köy odalarında düzen, bakım, onarım, temizlik gibi odaya ait genel sorumluluklar da odaların bulunduğu mahalle halkı tarafından gönüllülük esasına dayanarak sağlanmıştır. Bu çalışmada Konya ili, Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesinde bulunan, geçmişten günümüze kadar gelmiş Hacıgilin Köy odası, Gök Mehmetgilin Köy odası ve Hacı Mustafagilin Köy odası ele alınmıştır. Tespit edilen odalardan sadece Hacıgilin odası ve Gök Mehmetgilin odası toplanma mekânı olarak kullanılırken, Hacı Mustafagilin odası tahrip olmuş ve kullanıma kapatılmıştır. Çalışmanın amacı, gelişen teknoloji ile birlikte değişen yaşam koşullarına bağlı olarak yok olmaya yüz tutan oda geleneğini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu bağlamda köy odalarında, mekânsal özellikler ve mimari elemanlar ile oda geleneği günümüz şartlarında incelenip, fotoğraflı belgeleme, tespit ve gözlemler yapılmış, yerel halk ile yapılan mülakatlar sonucu yapım tarihleri netleştirilmeye çalışılıp, korunması ve sürdürülebilirliklerine yönelik birtakım öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köy, Köy odası, Yerel Mimari, Konya, Sarayönü, Kurşunlu Mahallesi. 


Keywords: