BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU
YERLİ OTOMOBİL TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ
 
Ülkemizin önemli bir projesi olan yerli otomobil tasarımında, seçilecek malzemeler servis şartlarındaki ihtiyaçlara cevap veren ve üretim teknolojisi kolaylığı olan en uygun, en ekonomik malzeme olmak zorundadır. Otomobil yapımında kullanılan yaklaşık otuz bin parçada kullanılan malzemelerin çelik, alüminyum, cam, plastik ve kauçuk gibi farklı türlerden olduğu göz önüne alındığında belli bir parça için en uygun malzeme üretimi ve seçimi gereklidir. Malzeme seçimi yapılırken malzemelerin mukavemet, iletkenlik, yoğunluk ve diğer özellikleri göz önünde tutulur. Buna ilaveten yapım ve kullanma süresince malzemenin durumu, şekillenme, talaş kaldırma, elektriksel kararlılık, kimyasal dayanıklılık ve radyasyon özellikleri ile fiyat ve piyasada bulunuşunu da göz önüne alınır. Üretim endüstrilerinin talepleri doğrultusunda belirli özelliklere sahip malzeme geliştirmek ve seçmek başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Yerli otomobil tasarım ve üretiminde ülkemizin hammadde zenginliği değerlendirilerek her bir parça için uygun malzeme seçilmeli ve geliştirilmelidir. Yerli otomobilin emisyonunun olabildiğince düşürülebilmesi için elektrikli olması gerektiğinden hafif ve zorlamalara uygun yeterli mukavemette malzemeler geliştirilmelidir. Kullanılan malzemelerin hammaddeden itibaren üretim, kullanım, bakım ve geri dönüşüm gibi tüm aşamalarının dikkate alınarak seçim yapılması gerekir. Araç güvenliğinin sağlanabilmesi için malzemenin yanı sıra geometrisinin de önemi dolayısı ile seçilen malzemenin kullanılacağı yere göre şekillendirilebilme, dayanım ve enerji sönümleme gibi ihtiyaçları karşılaması gerekir. Yerli otomobilin tasarım, üretim ve geliştirilmesi için Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde sürekli Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. Bu bildirinin amacı, yerli otomobil tasarım ve üretiminde malzeme özelliklerinin rolünü ve önemini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerli Otomobil Tasarımı, Otomobil Malzemeleri, Elektrikli Araçlar, Hafif Malzemeler 


Keywords: