BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burçin EKİCİ, Yasemin Duygu BOLAT
YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE KENT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLİŞKİSİ; ÇORLU İLÇESİ ÖRNEĞİ
 
Yeşil altyapı sistemleri günümüzde kentsel alanlarda başvurulan yeni, etkili ve başarılı sonuçlar veren sistemler bütünü olarak önümüze çıkmaktadır. Bu sistemler ile yeşil alanların planlanmasının yanında; kent içinde çevresel problemlere doğal çözümler üretmek, kirliliği azaltmak, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak, insanların yeşile ulaşabilirliğini arttırmak ve yaşam konforunu yükseltmek etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. Yeşil altyapı sistemleri ile oluşturulan doğal çözümler, ekolojik, ekonomik, sosyal faydalar sağlaması nedeniyle kent sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı günümüzde tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konu haline gelip kent planlama stratejilerinde önemli bir yer tutmakla beraber ülkemizde henüz oluşum aşamasındadır. Bu çalışmada yeşil altyapı sistemleri, ilkeleri ve faydaları araştırılarak kent sürdürülebilirliği ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Böylece ekolojik yaklaşımların kentlerin sürdürülebilirliğine katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma alanı olarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi seçilmiş ve alan, yeşil altyapı yönünden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Çorlu kentinde sürdürülebilir peyzaj tasarımı ile inşaat sahası kirliliğinin önlenmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ışık kirliliğinin azaltılması, ısı adası etkisine yönelik önlemlerin alınması (yeşil çatı örnekleri), binalarda su verimliliğin sağlanması ve yağmur suyunun değerlendirilmesinin sağlanabileceği ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda, ilçede kent planları hazırlanırken araştırma bulgularından faydalanılarak uygulama kararlarının alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Altyapı, Sürdürülebilirlik, Kentsel Alanlar, Çorlu, Tekirdağ 


Keywords: