SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seval ZGEL FELEK
 


Keywords:AHAP MOBLYA BALANTI ELEMANLARINDA KULLANILAN PARAMETRK BRLETRME EKLLER
 
Mobilya konstrksiyon itibariyle birden fazla parann eitli geometrik yaplarla ve yntemlerle birletirilmesiyle oluur. Birletirme yntemleri mobilyann retildii malzemeye, birletirme ekline, grn zelliklerine, mukavemetine ve elemanlarn demonte olup olmamasna gre deikenlik gstermektedir. Birletirme eklinin seimi malzemeye, retilebilirliine ve zellikle mukavemetine baldr. Ahap mobilya, konstrksiyon tasarm bakmndan grupta incelenebilir: Kutu (tabla) konstrksiyonlu mobilyalar, ereve konstrksiyonlu mobilyalar ve iki grubun ortaklaa oluturduu kombine konstrksiyonlu mobilyalar. Plastik mobilyalar ise kabuk tipi konstrksiyonlar olarak tanmlanmaktadr. Ahap mobilyalarda birletirme ekilleri enine, boyuna ve ke birletirmeler eklinde snflandrlabilir. Bu alma kapsamnda boyuna ve ke birletirmelerde ortak olarak kullanlabilecek ve parametrik hale getirilebilecek dz dili, krlang kuyruu, Kawai Tsugite ve kenet geme birletirmeler aratrlmtr. Parametrik aralarla oluturulan bir sistemde, her bir alt parann ve birbiriyle kurduklar ilikinin parametrik olarak tanmlanmas gereklidir. Bylelikle tasarm oluturan her bir alt para bir dierini de etkileyebilmekte ve birinde yaplan deiiklik sonucunda tm sistem yeniden tanmlanmaktadr. Bu alma ile ahap mobilya tasarm aamasnda birleimlerin daha kolay ve pratik bir ekilde gerekletirilmesi, izimlerde sarf edilen zaman azaltmak amalanmtr. Seilen birletirme ekillerinin deikenleri belirlenerek, birbirleri ile kurduklar iliki iin Rhinoceros program ierisinde yer alan Grasshopper eklentisi kullanlmtr. Yaplan bu almann bir uygulamaya dntrlmesi amalanmtr. Bu amala zellikle oyun programlar iin kullanlan Unity 3d kullanlmtr. Bu almann verileri kullanlarak geme ekilleri oaltlabilir ve daha geni kapsaml bir uygulamaya dntrlebilir. almann sonraki aamasnda bu uygulama zerinden CNC kodlar retilerek paralarn fiziksel olarak retimi mmkn hale getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ahap Mobilya, Mobilya Birletirme, Parametrik Tasarm