SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Buket GRESUN ERDOAN, idem POLATOLU
 


Keywords:TIL KALAN BNALARIN UYARLANABLRLNN DEERLENDRLMES: MULA ESK VEREM SAVA DSPANSER RNE
 
Dnya nfusunun hzla artmas, mevcut bina stokunun gn getike oalmasna, yapl evrenin genilemesi de snrl ve doal kaynaklarn ayn oranda azalmasna neden olmaktadr. Yeni bina retimi iin gerekli olan kaynaklarn yeterli olmamas durumunda insanlar yeni gereksinimlerini tl ve eskiyen binalardan karlamaya ynelmektedir. Bylece artan bina gereksinimlerinin bir ksm giderilebildii gibi, zamanla eskiyen bina stoku yeniden faydal hale gelmektedir. Ayrca ykp yeniden yapma anlaynn neden olduu sosyo-kltrel, ekonomik ve evresel ypranmalarn nne geilmesi de nemlidir. Bu alma; eitli nedenlerden dolay ilevini kaybeden ve terk edilen tl binalarn optimum performansla yeniden kullanmlarn btncl bir yaklamla irdeleyerek, mevcut durumun uyarlanabilirlik potansiyelini ortaya koymay amalamaktadr. Yaplan literatr aratrmasnda uyarlanabilirlik potansiyelini ynlendiren etmenler; konum, tasarm, teknoloji ve kullanllk olarak belirlenmitir. Bylece binalar sadece fiziki bir nesne olarak deil farkl ynleriyle deerlendirilerek kapsayc bir bak asyla ele alnabilecektir. Elde edilen bilgiler alan almas yaplarak test edilmitir. Alan almas; Mula ili Mentee ilesinde yer alan terk edilmi eski bir dispanser binasnda gerekletirilmitir. Bina; belirlenen ltler zerinden l lekte dk, orta ve yksek olarak deerlendirilerek yeniden kullanlabilirlii tartlmtr. Elde edilen bulgular ile binann gl ve zayf ynleri ortaya konarak, yeniden kullanm iin olas mdahale seenekleri belirlenmitir. Aratrma ve ortaya koyulan sonular tl kalan binalarn yeniden kullanm seenekleri iin yol gsterici olacaktr. (Bu alma 2. srada yer alan yazarn danmanlnda hazrlanan 1. srada yer alan yazarn Bina planlama srecinde uyarlanabilir yeniden kullanm iin karar modeli balkl tez almasndan retilmitir.) (almann bilimsel adan uygunluu, Yldz Teknik niversitesi, Sosyal ve Beer Bilimler Akademik Etik Kurulu tarafndan 25 Mays 2022 tarihinde 2022.05 numaral karar ile onaylanmtr.)

Anahtar Kelimeler: tl binalar, Uyarlanabilir Yeniden Kullanm, Bina Stoku, Yeniden Kullanm, Dispanser Binalar.