SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Canan CENGZ, Aybke zge BOZ DEMR
 


Keywords:BARTIN KENTNDE SRDRLEBLR KENTSEL PEYZAJ TASARIMINDA DEFNENN (LAURUS NOBLS L). KULLANIM POTANSYELNN DEERLENDRLMES
 
Trkiye tbbi ve aromatik bitkilerin ihracatnda nemli bir paya sahiptir. Tbbi, aromatik ve ekonomik deere sahip bitkiler eitli amalarla kullanlmaktadr. lkemizde ve Bartn kentinde Lauraceae familyasna ait olan defne (Laurus nobilis L.) bitkisi bu deerlere sahip olmas ile ne kmaktadr. Laurus nobilis L. Akdeniz bata olmak zere Ege, Marmara ve Karadenizde doal olarak yetien bazen boylu al bazen 10m boylanabilen kk aa olarak herdem yeil bir bitkidir ve Bartn doal bitki rts iinde yer almaktadr. Laurus nobilis L. bitkisinin yaprak ve meyveleri parfmeri, gda, ila, sabun ve kimya sanayiinde kullanlmaktadr. Ayn zamanda Bartn yre halknn geim kayna olmas ile de nem tamaktadr. Gnmzde evre bilincinin artmas ile srdrlebilirliin salanmas ve ekosistemin korunmas n plana kmtr. Doal bitki trlerinin kentsel peyzaj tasarmnda kullanlmas kentsel biyoeitliliin ve kent kimliinin srdrlebilirlii asndan nem tamaktadr. Doal bitki trleri iklimsel koullara uyum asndan, daha az su ve bakm ihtiyacna sahip olmalar ile ekolojik ve ekonomik adan deerlidirler. Bu almada, srdrlebilir kentsel peyzaj tasarmnda doal bitki rts kullanmnn yararlar, ekonomik deeri olan bitkilerin tasarma entegrasyonu incelenmitir. Bu kapsamda Laurus nobilis L. bitkisinin dendrolojik zellikleri, kentsel peyzaj tasarmnda Laurus nobilis L. bitkisinin kullanm alanlar deerlendirilerek, estetik, ekolojik, ekonomik adan salad avantajlar asndan yaygnlatrlmasna ynelik neriler gelitirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Bartn, Laurus nobilis L., Srdrlebilir Kentsel Peyzaj, Kentsel Biyoeitlilik