SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Melike Nur SARAYLI, Ayen ELEN ZTRK
 


Keywords:BR ELETREL KENT OKUMASI:
 
Tarihsel dnemlerin ve insanln sosyo-kltrel dnmnde etkili olan yerleik dzen anlay, kent yaamnn biimlenii iin de temel oluturmaktadr. Bu almada, iki farkl yaamsal ve meknsal yapya sahip toplumun, birbirlerini anlama abas ierisinde ortaya kan G Delen Adam romanndaki kavraylar analiz edilmitir. Gney denizinde, doal ve ilkel yaam formunu geleneksel yap ierisinde devam ettiren Samoa Adasnn yerlileri ile Avrupal beyaz adamn toplumsal yaam biimi arasndaki farkllklar, kabile reisinin betimlemeleri ve eletirel yorumlar ile ele alnmtr. Gezdii kentleri yerli halkna anlatan kabile reisi, doal ortamndaki yaamsal ieriklerle, kentlemenin youn olduu Avrupa kentlerindeki yaamsal ierikleri kyaslamaktadr. Bu almann amac; kabile reisinin kapitalist modern kentlerdeki yaama ait betimlemelerde yer alan eletirel bak asn irdelemek; bu kart deneyimler arasndaki gerilimleri ortaya koymaktr.. Bu balamda, modern kent eletirilerin tasvirlerini anlamaya ilikin hazrlanan kurgusal-grsel szlk kapsamndaki analizler, birincil tartmay oluturmaktadr. Bu szlk ile geleneksel dnyann imgelerinden oluan ta kutu, ta sandk, giri delii, delikler, yarklar, cam sandklar vb. betimlemeleri anlamak zerine zmlemeler yaplmaktadr. Bu balamda, kapitalist kent eleti modern kent teorileri hakknda bir arka plan vererek gnmz kentlerini anlamada ekonomik ve politik perspektifleri aa karmak ise ikincil tartmay oluturmaktadr. Bu noktada almada, sz konusu edebi eser ve mevcut literatr almalar kapsamnda metropoln bir eletirisi olarak gelitirilen grlerle ilgili perspektif sunmak iin ierik analizi ve karlatrmal analiz yntemleri kullanlmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kapitalist kent eletirisi, kentsel tasvirler, Papalagi, G Delen Adam, Erich Scheurmann.