SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihan ÜNAL, Elif Gizem YETKİN
 


Keywords:BİYOFİLİK TASARIM ÖRNEĞİ OLARAK NG PHASELİS BAY OTEL’İN İNCELENMESİ
 
Kelime anlamı doğa sevgisi olan biyofili kavramı, günümüzde birçok tasarımcı tarafından tasarım süreçlerine dahil edilen bir tasarım yaklaşımıdır. Literatürde yerini 1964 yılında almış olan bu terim 1980’lerde teori olarak sunulmuş ve tasarım disiplinlerine kazandırılmıştır. Biyofilik tasarım 20. yüzyılın son çeyreğinde tasarım sektörüne kazandırılmış olmasına rağmen, bu tarihin öncesinde ortaya çıkmış birçok tasarım, günümüzde biyofilik olarak yorumlanmaktadır. Bunun sebebi insanların doğa ihtiyacını karşılamanın tasarımda önemli bir çözüm yolu olması ve biyofilik tasarımın yapılarda ele alımı ile ilgili herhangi bir yönerge olmamasıdır. Sanılanın aksine, yapılı çevrenin yalnızca doğal unsurlarla bezenmesi o yapının biyofilik olarak tanımlanmasında yeterli değildir. Biyofilik tasarımın, ele alınan yapının her ölçeğinde kendini fiziksel olarak göstermesi ve kullanıcının bunu direkt ya da dolaylı olarak algılaması beklenir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan “biofilik tasarım”ın geleceğin mimarisine yön vereceği düşünülmektedir ve ilerleyen günlerde sıklıkla mimari tasarım projelerinin konusu olacağı kaçınılmazdır. Bu çalışmada bir yapının biofilik tasarım örneği olarak tanımlanması için sahip olması beklenen özelliklerin neler olması gerektiği yapılacak kapsamlı literatür taraması ile belirlenecektir. Biyofilik tasarım değerlendirme parametrelerinin tespit edilmesi bu yönde yapı tasarmı yapmak isteyen mimarlar için yol haritası oluşturacaktır. Literatürde belirtilen biyofilik parametreler tanımlandıktan sonra oluşturulan çerçeve kapsamında ülkemizde biyofilik tasarım örneği olarak kabul edilen bir yapı olan NG Phaselis Bay otel irdelenecek ve belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyofili, Biyofilik Tasarım,NG Phaselis Bay Otel,