SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fahm Ahmad NOWBAHARI, Elif ACAKOCA
 


Keywords:ELK YAPILARDA MERKEZ ELK APRAZ YERLEMNE BR YAKLAIM
 
Deprem, yer kabuunda beklenmedik bir anda ortaya kan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgalarn yeryzn yaratt titreimler olarak ifade edilmektedir. Bunun sonucunda meydana gelen titreim hareketlerine deprem dalgalar denir. Deprem sonucu meydana gelen btn zararlar minimuma indirmek iin, insanolu srekli aray iinde olmutur. Deprem iddetine bal olarak, can ve mal kayplaryla sonulanabilen tehlikeli bir doal afettir. elik gibi dayanm yksek, kararl ve rijit bir malzemenin yap malzemesi olarak kullanlmas byk nem tekil etmektedir. elik malzemesinin; yksek dayanma sahip olmas, elastisite modlnn, dier inaat malzemelerine gre daha yksek olmas, snek olmas nedeniyle fazla miktarda deformasyon yapabilme kapasitesine sahip olmas, atlyelerde retilmesi sebebiyle montaj aamasnda hava koullarndan etkilenmemesi en byk avantajdr. Ayrca bu avantajn getirisi maliyetin azalmas ve montaj sresinden tasarruftur.Deprem yklerinin hesaplar iin kapsaml gncel olan standart ve ynetmeliklerin kullanlmas nem arz etmektedir. Bu almada TBDY-2018 (Trkiye Bina Depem Ynetmelii 2018)dikkate alnarak, A1 Burulma Dzensizlii ad verilen dzensizlie sahip ok katl elik yapda deprem yk etkisi altndaki dinamik davranlar incelenmitir. Deprem yk hesaplar iin dorusal analiz yntemlerinden mod birletirme yntemi ve edeer deprem yk yntemi kullanlmtr. 10 katl bir elik yapda merkezi ters V aprazlar kullanlm ve bu aprazlarn konumlar deitirilerek toplamda 4 farkl plana sahip model retilmitir. Yap analizleri Etabs program kullanlarak yaplmtr. Daha sonra, kullanlan iki farkl yntem ile elde edilen sonular karlatrlm, kullanlan modellerin yap analizlerinde, i kuvvetlerin ve yer deitirmelerin Edeer Deprem Yk Yntemi ile hesap yapldnda daha byk sonu verdii grlmtr. Ayrca yapnn yatay yer deitirmesinde, yapnn burulma dzensizlii katsaysnn etkili olduu ifade edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Deprem yk, Hesap Yntemleri, elik