SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeynel AYAZ, Elif ACAKOCA
 


Keywords:EKSENEL BASIN KUVVET ETKS ALTINDAK ELEMANLARIN EN-KEST DEMNN BURKULMA DAVRANIINA ETKS
 
Gnmzde gelitirilen yeni teknolojilerle dayanm yksek hafif elikler retilmekte, bylece soukta ekil verilmi elik elemanlarn kullanm alanlar daha da genilemektedir. Soukta ekillendirilmi elik elemanlar, et kalnlklar hadde profillere gre ok kk olan, kullanm alanlar lkemizde de gittike yaygnlaan hafif elik yap elemanlardr. Soukta ekil verilmi elemanlar lkemizde birok alanda kullanlmalarna ramen direkt olarak ulusal bir ynetmelii bulunmamaktadr. Bu almada, Trkiye Bina Deprem Ynetmelii (TBDY) 2018in atfta bulunduu AISI S100-16 Ek-1 standardndaki dizayn esaslar kullanlmaktadr. almadaki profillerin eksenel basn dayanmlar hesaplanrken AISI S100-16 standard, yk kombinasyonlar iin Yk ve Dayanm Katsaylar ile Tasarm (YKDT) yntemi kullanlmtr. Soukta ekil verilmi elik yap elemannn srekli desteklendii ve elemann burkulma davran ile snr durumuna ulamad ve elemann akma snr durumunun etkili olduu kesitlerde; elemann enkesit alan arttka dayanmnn artt gzlenmitir. Elemann enkesit alan profilin retildii plakann et kalnl ile salanmaktadr. Kritik burkulma yk belirlenirken; eilmeli burkulma, burulmal burkulma, yerel burkulma ve arplmal burkulmadan elde edilen karakteristik basn kuvveti dayanmndan en dk olan deer, elemann dayanmn belirlemektedir. Bu yzden almada; farkl en kesite sahip soukta ekil verilmi Z geometrili elemann, farkl snr durumlarndaki burkulma davran ayr ayr tahkik edilmitir. Bu almada, hafif elik yaplarda yaygn ekilde kullanlan farkl kesit boyutlarna sahip 34 adet soukta ekillendirilmi Z geometriye sahip profilin eksenel basn dayanm deerleri bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Z Profil, Hafif elik Yap, Eksenel Basn Dayanm