SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Pembegl UNUDULMAZ, Baharak TABB
 


Keywords:ENDSTR MRASI YAPILARININ YENDEN LEVLENDRLMESNN KENT BELLE ZERNDEK ETKS: HASANPAA GAZHANES
 
Endstri Devrimi ile toplumlarn hayatna giren birok endstri yaps zaman ierisinde var olan ilevinin yetersizlii ya da kullanlmamas sebebiyle tl duruma gelmitir. Endstri Miras olarak nitelendirilen, tarihi deeri olan bu yaplarn gelecek nesillere aktarlmas amacyla yeniden ilev kazandrlarak koruma altna alnmas toplumlar iin byk nem arz etmektedir. alma kapsamnda endstri devriminin ortaya kard yeniliklerin mimari anlamda yaatt geliimler ile bu gelimelerin Osmanl ve Trkiye mimarisi zerindeki etkilerine deinilecektir. Endstri miras kavram incelendikten sonra yeniden ilevlendirme yntemi ile sanat ve kltr alannda topluma kazandrlm endstri miras rnekleri incelenecek, stanbul gazhanelerinden Dolmabahe, Yedikule, Nakkatepe gazhanelerinin tarihine ve gnmzdeki hallerine deinilecek, Hasanpaa Gazhanesinin detayl incelemesi neticesinde endstri miras yaplarn kent bellei zerindeki etkisi Hasanpaa Gazhanesi zerinden incelenecektir. Hzl bir kentsel dnm ve devinim yaadmz gnmz artlarnda kent iinde yaayan bireylerin meknsal deneyimlerinde yaadklar deiimler kent belleini zedelemektedir. nem derecesine bal olarak baz meknlarn korunmas gndeme gelirken, endstri miras yaplarnn korunmas geri planda kalmaktadr. 19. yzyl teknolojisini yanstan en nemli endstri miras yaplarndan olan Hasanpaa Gazhanesi ilevini yitirdikten sonra farkl ilevler iin kullanlm olsa da yapnn kendi ilevinden ok uzaklalm, sre ierisinde kullanm d kalmas sonucunda tl duruma gelmitir. evre halk, belediye ve niversite i birlii ile 20 senelik bir proje sreci ardndan Hasanpaa Gazhanesi aktif bir kamusal alan olarak Mze Gazhane adyla yeniden ilevlendirilerek halkn hizmetine sunulmutur. Bu almann amac endstri miras yaplarnn kent iin nemine, kent bellei ve kolektif bellee olan etkisine deinmek, bu balamda kamusal alan olarak yeniden ilevlendirilen endstri miras yaps Hasanpaa Gazhanesinin kent belleine olan etkisini aratrmaktr.

Anahtar Kelimeler: Endstri Miras, Yeniden levlendirme, Kent Bellei, Kolektif Bellek, Srdrlebilirlik