SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hülya SOYDAŞ ÇAKIR
 


Keywords:EVRENSEL TASARIM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE AKILLI EV UYGULAMALARI
 
Evrensel Tasarım yaklaşımı ile bireylerin çeşitlilik gösteren tüm özellikleri dikkate alınarak eşitlikçi tasarımların ve ürünlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde tüm mekanların, ürün ve tasarımların "Herkes için" düşünülmüş ve üretilmiş olması gerekir. Bu amaçla Evrensel Tasarım yaklaşımı günlük yaşam içerisinde sağlıklı, güvenli ve kolay erişilebilir ürün ve hizmetlerin anahtarı olarak ele alınmaktadır. Değişen ve dönüşen toplum yaşamında hizmetlerin ve tasarımların herkes tarafından erişilebilir olması teknolojik gelişmeler ile çok farklı disiplinlerde desteklenmektedir. Özellikle ev içi ve eve erişim ile ilişkili tüm mekanlarda kalıcı engel taşıyan bireylerin yanı sıra geçici kısıtlamalar yaşayan, çeşitli sağlık problemleri bulunan, ileri yaşta olan, ortalama değerler dışında kiloya veya boy uzunluğuna sahip olan bireyler gibi çok çeşitli profildeki kullanıcının dikkate alınması gerekmektedir. Günümüzde konutların daha güvenli, konforlu ve sağlıklı olarak kullanılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile desteklenen akıllı ev uygulamaları yaşam içerisinde yerini almaktadır. Teknolojik gelişmelerin mekan ve tasarım ilişkisindeki rolü önem kazanırken, akıllı uygulamaların ve beraberinde akıllı ev sistemlerinin sağladığı yenilikler Evrensel Tasarım yaklaşımının hayata geçirilmesinde avantajlar sağlamaktadır. Farklı yeteneklere sahip kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenen tasarımların güvenilir ve sürdürülebilir olması amacıyla teknolojik gelişmelerden farklı biçimlerde yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, konutlar ile ilişkili tasarımların planlama aşamasından başlayarak tüm kullanım sürecini kapsayacak biçimde Evrensel Tasarım yaklaşımı ile ele alınması amaçlanarak, akıllı ev uygulamalarının özellikleri ve kullanıcılar açısından ev ortamlarında sağladığı katkılar bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Akıllı Ev, Akıllı Uygulamalar, Teknoloji, Erişilebilirlik