SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Damla AAL TADELEN
 


Keywords:MMARY TASARLAMAK:MEKAN-BM LKS
 
mimari, mekn tasarm srecine ait salt yapsal, ilevsel, ergonomik gereksinimleri karlamaktan daha fazlasdr. Daha fazlas olarak ifade edilen, iinde sanatsal ve estetik yapy barndran zel bir etkiyi meydana getirebilmek iin, temel tasarm prensipleri ve yaratc dnce dorultusunda bir araya getirilen tasarm elerinin, mekn tasarmn gelitirerek deitirmesi kavramdr. Estetik ve sanatsal ynleri ile kuvvetli bir i mimari tasarm, standarttan uzaklaarak, kullancnn ilgisini eken, zgn bir mekn tasarm oluturacaktr. Byle bir tasarmda yer alan eler arasnda bilinli olarak kurgulanm bir dzen vardr ve alma bu dzenin kurgulanma yollar zerinde younlamaktadr. almada, biim, renk, malzeme, doku ve k eleri ele alnmtr. nk mekn atmosferini oluturan, bu elerin mekna ait yzeyler zerindeki kullanm ekillerinin birliidir. Sz konusu elerin zellikleri ve i mimari tasarm kapsamnda birbirleri ile organize edilme prensipleri genel hatlar ile aklanmtr. Soyut ve znel kavramlar ieren teorik bilginin, pratikte uygulanma ekli, tasarm almada savunulan gre uygun olarak yaplan farkl fonksiyondaki i mekn tasarmlar zerinden incelenmitir. Sz konusu mekanlarn, savunulan gre kart bir anlayla yaplan nceki tasarmlar ile mevcut tasarmlarnn karlatrmal analizi yaplarak eitli bilgi ve bulgular elde edilmitir. Temel tasarm prensipleri uyarnca yaplan bir i mimari dzenlemenin, tasarm elerinin rastlantsal seimi ile meydana gelen bir i mimari tasarma kyasla daha baarl olduu gzlemlenmitir. Btn oluturan tasarm elerinin her birine sahip olduklar zellikler dorultusunda ayr ayr odaklanldnda ve tasarm prensipleri uyarnca bir btn oluturacak ekilde dzenlendiklerinde, birlikteliklerindeki uyum glenmitir. mekn tasarmnn ilevsel olduu kadar estetik, sanatsal yn ile de kuvvetli ve zgn bir mekn olarak kullanc algsna sunulduu grlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarm, Temel Tasarm, Tasarm eleri, Tasarm Prensipleri