SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

pek YEMENCLER ULUHAN, Mustafa KA
 


Keywords:TME KAYIPLI OCUKLAR N OLUTURULAN REHABLTASYON MERKEZLER VE MEKAN ALGISININ NEM
 
Bu bildiri, iitme kaypl ocuklarn meknsal algs ve rehabilitasyon merkezlerinin tasarmna veri oluturmak amacyla gerekletirilecek olan almann sunumunu iermektedir. Normal iitmeye sahip ocuklar iin yapl bir evre ina edilmitir. Fakat iitme kaypl ocuklar iin bu evrede byk zorluklar bulunmaktadr. Bu dorultuda ocuun sosyal iletiimi erevesinde bulunmu olduu okul, aile, arkada ve benzeri evresine gre farkl grlt kaynaklar ile kar karya gelmektedir. Bu almann amac; iitme kaypl ocuklarn meknlara olan ilikisi incelenerek, onlarn gnlk yaamlarna kolayca uyum salayabilmeleri iin eitim aldklar rehabilitasyon mekanlarnn mimari adan nasl olmas gerektiine ilikin tasarm unsurlarn ortaya koymaktr. itme kaypl bireylere ynelik aratrmalarn mevcudiyeti vardr. Ancak iitme kaypl ocuklarn iletiimlerine zg deerlendirmelerinin, ocuklarn meknsal algsnn, rehabilitasyon merkezlerinin mimari zelliklerinin kapsaml olarak incelendii yeterli sayda kaynak bulunmamaktadr. Bildiri almas kapsamnda; iitme kayb, iitme kaybnn etkileri, iitme kaypl ocuklarn iletiim zellikleri, iitme kaypl ocuklarn meknsal algs kavramlar aklanm olup; Dnya da ve Trkiyedeki okullar, tarihsel sreleri ve rehabilitasyon merkezlerinden rnekler verilerek mimari adan incelenmektedir. Yaplan aratrmalar sonucunda iitme kaypl ocuklarn meknsal algsna yer verilerek mevcut olmayan aratrma konusu ile literatre katk salayacaktr. itme kaypl ocuklarn meknsal algs deerlendirilmesi ile gelecekte yaplmas planlanan rehabilitasyon merkezlerine ynelik mimari ltlere ilikin tasarm unsurlarn belirleyecektir. Rehabilitasyon merkezlerine iitme kaypl ocuklar iin oluturulacak evrede yeni fikirler oluturulmas ve tasarlanmasnda mimari adan katk salayacaktr.

Anahtar Kelimeler: itme kaypl ocuklar, itme kaypl ocuklarn meknsal algs, zel eitim, rehabilitasyon merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri tasarm unsurlar