SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

znur IINKARALAR
 


Keywords:KASTAMONU KENT YEL ALAN RNTSNN ZAMANSAL VE MEKANSAL DEMNN MAKNA RENMES YOLUYLA TAHMN VE ANALZ
 
Gnmz kentleri, bata kt hava kalitesi, grlt ve trafik skkl olmak zere pek ok evresel stres belirtileri yaamaktadr. Ayn zamanda, kentsel bymenin etkisiyle arazinin tketilme hz ve bozulmas da kresel lekte byk bir endie kaynadr. evre kalitesini dren gelimelere kar kentsel yeil alan kurgusu, kentlemenin kentsel s adas, sera gaz emisyonlar gibi olumsuz etkilerini srdrlebilir bir ekilde azaltma, kentsel yaam kalitesini artrma, kent ekosistemini dengeleme ve ulam talebini azaltma ynnde gl bir potansiyele sahiptir. Ayrca kentsel yeil sistem, ekolojik faydalarnn yannda kapsayc niteliiyle sosyal etkileim, kamu sal ve estetik ynlerden toplumsal pek ok role sahiptir. Bu balamda kentsel yeil alan rntsnn zamansal deiimini aratrmak olduka nemlidir. Bu almada, Kastamonu kent merkezinde yer alan yeil alanlardaki meknsal-zamansal deiimler, btnleik CBS ve fraktal analiz yoluyla belirlenmitir. ncelenen kent iin, uzaktan alglama grntlerinden 2014, 2018 ve 2022 yllar iin elde edilen kentsel yeil alanlarn rntsn ieren haritalar retilmitir. Hcresel zileme-Markov zinciri yntemiyle 2026 ve 2030 yllar tahminleri yaplmtr. Ortaya kan deiimler alansal olarak analiz edilmitir. Ardndan yeil sistemin morfolojik fraktal boyutu, kutu sayma (Minkowski-Bouligand) yntemi kullanlarak nicel olarak analiz edilmitir. Analizlere gre, 2014 ylnda 1,216 olan fraktal boyutun 2030 ylnda 1,688e ulaaca ngrlmtr. Aratrma bulgular ok boyutlu dinamiklerin etkisiyle byyen kentlerde yeil alanlarn fraktal yapsnn da zenginleeceini ortaya koymaktadr.

Anahtar Kelimeler: Mekansal analiz, kentsel byme modeli, corafi bilgi sistemleri, hcresel zileme, uzaktan alglama