SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nermin Ayegl DKBIYIK, Meltem YILMAZ
 


Keywords:KATILIMCI TASARIMIN MEKANA VE SOSYAL YAPIYA ETKS: PAYLAIMLI YAAM KONUTLARI (COHOUSING)
 
: Gnmzde artan kentlemeyle birlikte younlaan yaplama, birok adan kentlinin yaama eklini ve davranlarn etkileyen ayn zamanda kentliyi yaad yere ve evreye yabanclatran bir sorun olarak karmza kmaktadr. Kentliyi kentliden uzaklatran bu sorun, yalnzln bir nedeni, yapay evrenin ise bir sonucu olarak deerlendirilmektedir. Bu noktada kentlinin yaam alan olan konut, saysal arlyla birlikte kent dokusu zerinde sz sahibi olan bu yzden kentlemeden dorudan etkilenen, kent ile balantl kritik bir mesele olarak dnlmektedir. Dolaysyla hem kullanc hayatnda hem de kent zerinde bir iyiletirme adm olarak konut ve konut evresinde bir dzenleme n gren bu almann z, zayflayan kullanc-konut-evre ilikisine odaklanmakta, evre kavramn ise hem fiziksel hem de sosyal temellerle tartmaktadr. Fiziksel mekan ve sosyal deerleri mahalle ve komuluk zerinde sorgulayan alma, pratikte yaanan sorunlar, bu sorunlar zerinde kullancnn etken veya edilgen rollerini incelemekte ve tasarmda kullanc katlmnn nemine dikkat ekmektedir. Bu balamda gelimi lkelerde hzla yaylan, uluslararas literatrde gn getike daha fazla yer kaplarken ulusal literatrde olduka az rastlanan katlmc temelli bir topluluk modeli olarak paylaml yaam konutlar (cohousing) incelenmektedir. Bu topluluun yerleim pratiine zellikle evresel ve fiziksel tutumuna odaklanan alma, ayn zamanda alt farkl yerleim yeri zerinden fizikselliin sosyal yapya etkisini, kentsel problemlere kar tutumunu sorgulamaktadr. Sonu olarak alma paylaml yaam konutlarnda fiziksel mekann ve sosyal yapnn birbirlerini karlkl etkilediini, ancak temelde bu etkinin katlmc tasarm yaklam ile desteklendiini ksacas katlmc tasarmn topluluk oluumunda kritik bir etken olduunu savunmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Konut, Katlmc Tasarm, Paylaml Yaam Konutlar, Cohousing