SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hseyin ZDEMR
 


Keywords:KENT ULAIMDA BSKLETN ULAIM SSTEMNDEK YER: KONYA RNE
 
Nfusun artmas, plansz kentleme ile hzla byyen kentlerimizde motorlu ara saysndaki arta bal olarak ulam sorunlarn beraberinde getirmitir. Bu durum insan saln ve yaam kalitesini olumsuz ynde etkilemektedir. Buna ek olarak gvenli ulam arac olarak bisiklet ulam gibi evre dostu ulam biimlerinin ulamdaki pay ise srekli azalmaktadr. Bisiklet, salkl, evre dostu, gvenli, ekonomik ve son derece keyifli bir spor olmann yannda kentii ulamda kullancnn isteine bal gzerghn belirlendii bamsz bir ulam aracdr. Bisiklet fazla bir alan gerektirmedii iin hem karayolu hem de park halinde dier ulam aralarndan ok daha az alan kaplamaktadr. Bylece yollar ve park alanlar daha verimli kullanlabilmektedir. Ayrca trafik skkl, park yeri problemi gibi sorunlarn zmnde bisikletin katk salayaca grn de desteklemektedir. Trkiyede ulam planlarnda bisiklet iin ayrlm zel alanlar son derece snrldr. Bu nedenle bisiklet ulamnn dier alternatif ulam trleri arasndaki nemine vurgu yaplm, Trkiyedeki ve dnyadaki eitli uygulamalar incelenmitir. Bisikletin ulam sistemindeki roln arttrmak iin Konyada bisiklet ulamnn tarihsel geliimi incelenmi ardndan bisiklet ulam planlama kriterlerinin nemine dikkat ekilmitir. Bunun sonucunda bisiklet kullanmnn gelitirilmesi iin nerileri gelitirerek, gelecekte kentii ulamnda bisiklet ile ulamn iyiletirilmesi amalanacaktr. Anahtar Kelimeler: Konya, Bisiklet, Kentii Ulam, Yaam Kalitesi

Anahtar Kelimeler: Konya, Bisiklet, Kentii Ulam, Yaam Kalitesi