SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve SAATI KROLU, Tlin GRGL
 


Keywords:KIYI YERLEMLERNN MEKNSAL DEMNN YERLEMN KMLN OLUTURAN MEKANLAR ZERNDEN NCELENMES: FINDIKLI RNE
 
Yerleimler yalnzca fiziksel eleri deil, ayn zamanda; bireysel, toplumsal ve kltrel bellei de iinde barndrmaktadr. Tarihsel sre ierisinde yaanan deiimler mekanlarn ilevine, anlamna ksacas balamna etki ederek yerleimlerin de deimesine ve dnmesine sebep olmaktadr. Dnmn sonucunda meknsal nitelikler kimi zaman korunarak devam etmekte kimi zaman da bakalaarak yok olmaktadr. Yerleimlerin karlatklar bu sreci aratrmak; meknsal deiimleri belgelemek ve insan-mekn-evre etkileim sistemi zerinde yaratt olumlu ve olumsuz etkileri deerlendirmek asndan nemli bir deer tamaktadr. Yerleim yapsnn deiimine sebep olan etkenleri tespit ederek ortaya karmak ve tartmaya amak ayn zamanda yaanan dnmn etkilerini aratrmak zere alma kapsamnda Rize ilinin Fndkl ilesinde ky yerleimi alma alan olarak seilmitir. lk nce Kevin Lynchin kuram vastasyla yerleimin alglanmasn ve okunmasn salayan; blgeler, snrlar, yollar, dm noktalar ve iaret elerinden oluan imaj eleri tespit edilmeye allmtr. Bu analizi desteklemek amacyla yre halk ile szl grmeler gerekletirilmitir. Analiz sonucunda imaj elerinin youn olarak bulunduu alan tespit edilmi ve bu alandaki; iskele, cami, otel, eski park ve ar merkezi mekanlar; gemi ve gnmzdeki anlamlar, kullanc-mekn ilikisindeki deiim ve yerleim dokusu ile ilikileri balamnda incelenmitir. nsanlarn ve yaplarn deien yerleimle ilikilerinin aratrlmasnn amaland bu almada imaj elerinin yerleimin belleindeki yeri ve yerleimi etkileyen faktrlerin yerleim dokusunda ve kimliinde meydana getirdii deiimler tartlm ve elde edilen sonulara alma ierisinde yer verilmitir. Bu bildiri, Yldz Teknik niversitesi Mimarlk Anabilim Dal, Bina Aratrma ve Planlama programnda hazrlanmakta olan yerleim yapsnn deiimi ve meknsal etkilerini konu edinen doktora tez almasndan retilmitir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Deiim, Mekansal Deiim, Kevin Lynch Analizi, Dou Karadeniz Blgesi.