SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet mer SALAM, ensin AYDIN YAMUR
 


Keywords:MAAZALARDAK AYDINLATMA VE RENK TASARIMININ TKETC TERCHLERNE ETKSNN NCELENMES
 
Yaam kalitesini nemli bir oranda etkileyen mobilya tasarmlar, tketicinin gndelik hayatnda mental ve fiziksel sala etkileri asndan nemli bir yer tutmaktadr. Ergonomi, salk, konfor konular temel alnarak retilen ok eitli mobilya tasarmlar arasnda, tketici mobilya tercihleri eitli etkenlere bal olarak ekillenir. Tketicinin tercihlerini alm srecinde mobilyann sergilenme biimleri de byk oranda etkilemektedir. Tketici tercihlerinin eitli biimlerde ekillenmesi ve mobilya reticilerinin artmas ile gnmzde mobilya sektrnde youn bir geliim ve rekabet grlmektedir. Sektrdeki geliim ve rekabet, mobilya maazalarnn i hacim tasarmnn sektr iin nemli bir aratrma alan haline gelmesini salamtr. Tketici tercihleri, yalnzca mobilyann zelliklerine gre deil, retimlerin sergilenme biimlerine ve mobilya maazalarnn i mekn zelliklerine bal olarak da ekillenmektedir. Mobilya maazalarnn i mekn tasarmn etkileyen birok parametre bulunmaktadr. Bu parametrelerin banda grsel konforu etkileyen aydnlatma ve renk konusu yer alr. Sergilenen rnlerin, tketici tercihlerini olumlu ynde etkilemesi adna mobilya tasarmlarnn doru aydnlatma tasarm ile sunulmas gerekmektedir. Mobilya sektrndeki ekonomik etkinlii nemli lde etkileyen bu parametrelerin konu alnd bu almada, maazalarda kullanlan aydnlatma ve renk tasarmnn kullanc tercihleri zerindeki etkisinin incelenmesi amalanmaktadr. Bu kapsamda, kullanlan n renk scakl ve yzey renklerinin tketicilerin ortamda bulunma sresini nasl etkiledii, maazada bulunduklar sre iindeki hisleri, satlan rnlerin alglama rahatl gibi konular incelenmitir. Ele alnan bir mobilya maazas DiaLux Evo Aydnlatma program arac ile modellenip, 3 farkl k rengine sahip k kaynaklar kullanlarak ve i hacim yzeylerinde farkl renk dzenleri kurgulanarak farkl kombinasyonlar oluturulmutur. Model hacimde oluturulan bu kombinasyonlar kullancya sunularak kullanclarn tercihleri analiz edilmi ve tercihlerin aydnlatma-renk ilikisinden olduka etkilendii tespit edilmitir. *Bildiri YT Mimarlk Anabilim Dal Yap Fizii Tezli Yksek Lisans Program kapsamnda Do. Dr. ensin Yamur danmanlnda yrtlen mobilya maazalarnda aydnlatma ve renk ilikisi konulu tezden tretilmitir.

Anahtar Kelimeler: Aydnlatma, Renk, Mobilya Maazas, Maaza Aydnlatmas