SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mustafa ARDAHAN, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
 


Keywords:MİMARİDE LÜKS MEKÂN ALGISI
 
21. yy. dünyasında endüstrileşmenin getirdiği görece refahın temelleri incelendiğinde, coğrafi keşiflerin sonucunda ve beraberinde doğal kaynaklara ulaşımın bazı sömürgeci devletler tarafından daha kolay ulaşılabilir olmasıdır. Bunun sonucunda koloniler kuran ve bu kolonilerden doğal kaynakları ucuz iş gücü ile çıkararak kendi ülkelerine götüren bu ülkeler görece olarak ve kendi içlerinde de heterojen bir şekilde zenginleşmiş ve bir anlamda tüketim çağı olarak adlandırılan bir döneme girilmiştir. Bu olguların tetiklediği hızlı tüketim tüm alanlarda kendini göstermiş ve bu olgu beraberinde birçok olgunun değişimine neden olmuştur. Bu değişimlerden en önemlisi lüks tüketimin birçok alt olgu ile ilişkili olarak ortaya çıkmasıdır. Örneğin artık herhangi bir ürün ucuz veya pahalı değil lüks veya banal olarak yorumlanmaya başlamıştır. Bu durum her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da kendini göstermektedir. Mimarlığa olan sanatsal yaklaşımlar, işlev ve ergonomi bir anlamda terkedilerek daha gösterişli olduğu düşünülen lüks mimari ürünlere yönelim artmıştır. Bundan dolayı günümüzde mimarlar, üreticiler lüks algısı üzerinde çok geniş ölçekte ve alt parametrelerde çalışmaktadırlar. 21. yy. insanının algısındaki lüks isteği mimarları mekanları tasarlarken bu parametreye dikkat etmek zorunda bırakmıştır. Bu bağlamda ortaya konulan mimari ürünlerin lüks tüketim talebine cevap veren ürünler olması kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kapsamda hazırlanan bu bildiri ile lüks nedir, bir mekan nasıl lüks olarak algılanır, insan algısında lüks nedir gibi bu konuların araştırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lüks, Mekan, İnsan algısı, Mekan Algısı