SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatih ŞİŞİK, Feride Pınar ARABACIOĞLU
 


Keywords:MİNİMAL YAŞAM ALANLARININ TARİHSEL SÜRECİ
 
Minimal yaşam alanları ve minimalizm ihtiyacı insanlık tarihi boyunca her zaman var olmuştur. İnsanlar tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı birçok farklı türdeki minimal yaşam alanlarını üretmiştir. Artan dünya nüfusunun kalabalık kentleri ortaya çıkarması ve doğayı değiştirmeye başlaması, gelişen teknoloji ile birlikte mimarlığı, doğayı olumsuz anlamda daha az etkileyen yapı ve yapım süreçlerini aramaya yöneltmektedir. Öngörülemeyen hızlı kentleşme ve doğanın değişmesinin neden olduğu, ekonomik krizler, doğal felaketler ve iklim değişiklikleri insanları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Modern dünyada insanlar konut ve sosyal gereksinimlerinden doğan mekan ihtiyaçlarını çoğunlukla durağan mekanlar üreterek karşılamaktadır. Son yıllarda dünyada minimalizm giderek artan bir ihtiyaç haline gelmesi insanları farklı mekan arayışlarına yöneltmiş ve yeni bir minimal ev akımını ortaya çıkartmıştır. Kentlerin giderek kalabalıklaşması, metropollerdeki konut fiyatlarının aşırı artışı, pandemi, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda ortaya çıkan, kolay üretilebilen konut ihtiyacı sonucunda Amerika ve Avustralya’da başlayan minimal ev hareketi son yıllarda yaşanan pandemi ile birlikte daha da yaygınlaşmıştır. Son yıllarda minimal ev hareketinin bu kadar popülerleşmesi ile birlikte minimal yaşam alanları giderek daha büyük bir sektör haline dönüşmektedir. Günümüzde birçok televizyon programı, internet yayıncısı bu mekanların giderek popülerleşmesini sağlamış ve minimal ev üretiminden kiralanmasına kadar birçok şirket bu alanda bir ekonominin oluşmasını sağlamıştır. Bu bildiride minimal evlerin tarihsel süreci ve son yıllarda giderek popülerleşen minimal ev hareketi incelenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Minimal Evler, Minimal Yaşam Alanları, Minimalizm