SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Şeyda Nur YAZICI, Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK
 


Keywords:MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ TABANLI BİR ETKİNLİĞİN SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK UZUN SÜRELİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
21. yy’da insanoğlunun karşılaştığı en büyük sorunlar hiç şüphesiz ki çevreyle ilgili olanlardır. 2040’lı yıllarda insanoğlunun dünyadaki yaşamının devam edip etmeyeceğine yönelik konular artık gizli saklı değil kamuoyu önünde tartışılmaktadır. Bu noktada sınırsız kaynak kullanmaya dayalı bir kalkınma modeli yerine sürdürülebilir kalkınma modelinin daha uygun olduğu noktasında neredeyse tüm uzmanlar hem fikirdir. Sürdürülebilir kılınması gereken en önemli şey ise yaşam kaynağımız olan su’dur. Bu araştırmanın amacı, su okuryazarlığına etki eden su kirliliği konusunda ve mühendislik tasarım sürecine (MTS) göre tasarlanan bir etkinliğe katılan öğrencilerin su okuryazarlıklarının sürdürülebilirliğini değerlendirmektir. MTS, ülkemizde bir süreden beri tartışılan hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda ve hatta politik söylevlerde de atıf alan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) yaklaşımının uygulanmasını kolaylaştıran bir modeldir. Çalışma grubu Rize ilinin Çayeli ilçesindeki bir ortaokulun 5. sınıfında öğrenim görmekte olan altı öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler bir yıl önce su okuryazarlığına etki eden su kirliliği konusunda ve MTS’ye göre tasarlanan bir etkinliğe katılmışlardır. Veriler, Sözcü ve Türker (2020) tarafından geliştirilen Su Okuryazarlığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Yüz yüze anket uygulaması şeklinde öğrencilere uygulanan ölçme aracı üç alt boyut ve otuz maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma sonucunda uygulamalara katılan öğrencilerin su tasarrufu ve su bilinci düzeylerinin aynı grupla önceden yapılan çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırıldığında yüksek olduğu, buna karşın su bilinci konusunda kayda değer bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Tasarım Süreci, Su okuryazarlığı, Ortaokul Öğrencileri