SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hatice TC
 


Keywords:POLAROMATK HDROKARBONLARI (PAH) DEGRADE EDEN BAKTERLERN MALDI-TOF MS METODU LE TANIMLANMASI
 
Artan dnya nfusunun ihtiyalarnn karlanmas amacyla sanayii badndrc bir ekilde gelimekte olup artan enerji ihtiyacnn bir ksm petrol ve petrol trevlerinden karlanmaktadr. Bu balamda yzylmzn en nemli sorunlarndan birisi topraklarn petroln yapsnda yer alan poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) olarak bilinen ajanlarla kontaminasyonu olup zellikle petroln depolanmas veya tanmas srasndaki doldurma-boaltma alanlarnda gerekleen bulama yani kontaminasyon olaydr. Organik yapda bulunan bileiklerin ok fazla eitini ieren PAH'lardan 16 tanesi tm canl gruplarnda kanserojen, toksik ve mutajenik etki gsterdiklerinden tehlikeli maddeler kategorisinde yeralmaktadr. PAHlar baz canl gruplarnda toksik etkiye sahip iken bazlarnda ise yaamn devam ettirebilmesi iin temel besin maddesi olarak kullanlmaktadr. Poliaromatik hidrokarbonlarn degredasyonunu biyolojik yolaklarn kullanarak yapan mikroorganizmalar (bakteriler) ham petrol ile kontamine olmu farkl ortamlardan izole edilmektedir. Bu bakteriler toprak, deniz, tatl su gibi habitatlarda youn olarak bulunmakta olup zellikle de hidrokarbonlar ile kirlenmi topraklarn biyoremediasyonunda (biyolojik yolla paralanmasnda) kullanm ile ilgili almalar hz kazanmtr. Bu aratrmada petrol doldurma-boaltma ileminin yapld (vana altndan) kontamine olmu alanlardan toprak rnekleri alnmtr. Bu rneklerden elde edilen izolatlar MALDI-TOF MS metodu kullanlarak tanmlanmtr. Tanmlama sonucunda izolatlardan 6 cinse ait 7 bakteri tr; Ochrobactrum tritici, Citrobacter amalonaticus, Pseudomonas aeroginosa, Enterobacter cloacae, Streptomyces badius, Stenotrophomonas maltophila, Pseudomonas aeroginosa belirlenmitir. Sonu olarak; tanmlanan izolatlar petrol PAHlar ile kontamine topraklarda yaayabilmekte ve petrol kirlilii olan topraklarn biyoremediasyonunda kulanlmas ile ekosistemin dengesinin dzenlenmesine katk salanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH), Petrol, MALDI-TOF MS, Biyoremediasyon, Bakteri