SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Suna BYKKILI KOUN
 


Keywords:SAMSUN, LKADIMDA BULUNAN BAZI TARH CAMLERDEK BLGLENDRME LEVHASI EKLERNN KORUMA KRTERLER AISINDAN DEERLENDRLMES
 
Tarihi yaplara yaplan her mdahalenin, korunmas gereken kltr varl deerleri asndan nemi vardr. ada koruma ilkeleri, mdahaleler hakknda genel bir ereve iziyor olsa da her mdahaleye kendine zg yaklalmas ve ona gre deerlendirilmesi gerekmektedir. Literatr taramas sonucunda, tarihi yaplara eklenen bilgilendirme levhalarnn daha nce byle bir yaklamla ele alnmad grlmektedir. Bu alma, tarihi yaplara yaplan bir sunum mdahalesi olan bilgilendirme levhas eklerinin koruma kriterlerine uygunluunun deerlendirilmesini ve ileride yaplacak benzer mdahalelere zg baz ilkeler ortaya koymay amalamaktadr. Bu amala, Samsunun lkadm ilesinde yer alan tarihi kent merkezindeki Byk Cami, Kuyumcular (Kale i) Cami, Seyyid Kutbiddin Cami ve Yal Camine eklenmi bilgilendirme levhalar koruma ilkelerine uygunluu asndan incelenmektedir. almada saha almas, literatr taramas ve tarihi aratrma yaplmakta, ayrca ek mdahalesi ile ilgili koruma kriterleri; uyumluluk, minimum mdahale, geri alnabilirlik, doru bilgiyi ierme saptanmaktadr. Gelitirilen sistematik deerlendirme yntemine gre, belirlenen kriterler nda incelenen levha ekleri hazrlanan yardmc tablo araclyla deerlendirilmektedir. Elde edilen bulgular ve deerlendirmeler neticesinde bilgilendirme levhas eklerine zg baz mdahale ilkeleri ortaya konmaktadr. Bu ilkeler: yapya uyumlu malzeme ve renkler tercih etmek, eer levhann uyguland cephe zgnse levhay yapya dorudan temas etmeyecek biimde sergilemek, levhaya yalnzca gvenilir belgeye dayal bilgileri yazmak, bilgiyi levhaya doru aktarmak, yaplarn btn adlarn levhaya yazmak, ayn yapya ait levhalarn ieriklerinin ayn bilgiyi tekrar etmemesini salamak, gerekli deilse ikinci levhay koymamak ve yazm yanllarndan kanmaktr. Ayrca levha hazrlama konusunda gerek grsel adan gerekse ierik ynnden belli bir yaklam belirlemek ve tm tarihi yaplara tutarl bir ekilde bunu uygulamak yerinde olacaktr.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Cami, Bilgilendirme Levhas, Ek, Mdahale, Koruma