SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aybke zge BOZ DEMR, Canan CENGZ
 


Keywords:SRDRLEBLR YERLEM VE GELM ODAKLI ZMLER KAPSAMINDA EKOKY VE EKOTURZM LKS
 
klim deiiklii, doal kaynaklarn azalmas, hzl nfus art ve kentleme insanlar artan evre sorunlar ile kar karya brakmaktadr. Bu durum doay ve insan yaamn tehdit etmekte, ekolojik dengenin korunmasn salayacak srdrlebilir yerleim modellerini n plana karmaktadr. Bu kapsamda ekokyler, toplumun kendi kendine yetebilmesini amalayan, insan ve doa ilikisini nceleyen, doa ile uyumlu uygulamalar ile dikkat eken, evreye ve insana saygl, insan leindeki yerleimler olarak salkl geliimi destekleyen zmler sunmaktadr. Ekokyler ekolojik, ekonomik, sosyal ve kltrel srdrlebilirliin salanmas hedefinde, gnll katlm esasna gre insanlarn bir araya gelmesiyle kurulmaktadr. nsanlarn birbirlerini destekleyerek ortaklaa retimin saland yerleim niteliindeki ekokylere ilikin ilk rnekler Avrupada grlmeye balanmtr. Trkiyede ilk ekoky oluturma giriimi Hocamky projesi ile 1990l yllara dayanmaktadr. Trkiyede baz ekokyler Global Ecovillage Network (Kresel Ekoky A) yesidir. Global Ecovillage Network, dnya apnda topluluklar ve kltrleri birletiren, ekoky giriimlerini destekleyen, kpr grevi tayan bir adr. Artan evre koruma bilinci ve COVID-19 pandemisinin de etkisi ile kitlesel turizmin yerini doaya duyarl ekoturizm almtr. Ekoturizm, doann ve kltrel deerlerin korunduu, yerel halka ekonomik fayda salayan, srdrlebilir yerleim modellerinin hedefleri ile uyumlu olanaklar sunan bir turizm trdr. alma kapsamnda ekoky ve ekoturizm arasndaki iliki turizm ve srdrlebilirlik kavramlar erevesinde incelenmi, ekolojik, ekonomik ve sosyal yararlar asndan deerlendirmeler yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Ekoky, Ekoturizm, Srdrlebilir Geliim, Srdrlebilir Yaam