SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tue POLAT, M.Serhat YENCE
 


Keywords:TARH KENT MERKEZLERNDE YENDEN CANLANDIRMA; BTLS RNE
 
Tarihi kent merkezleri, yrenin kimliini, geleneksel yaam biimini, kltrel birikimlerini, kente ait izlerin ve anlarn en fazla barndran yerlerdir. Bitlis tarihsel sre ierisinde bir ok medeniyete ev sahiplii yapm, zengin bir kltrel mirasa sahiptir. kentin topografik yaps fiziki geliimini kstlam ve tarihi kent, kale dnda birbirinden kopuk kk gruplar halinde geliim gstermitir. Bu geliimde kentin ierisinden geen su gesi temel unsurlardan biri olmutur. 1950lerden sonra yaanan hzl kentleme sreci ve imar faaliyetleri ile birlikte kent zgn karakterini yitirmeye balamtr. Gnmzde sosyal ve ekonomik yapdaki deiimle birlikte Bitlis tarihi kent merkezi eski ekiciliini yitirmitir. Bu srete bir ok yap ilevini yitirmi, terkedilmi veya depo-imalathane gibi yeni ilevlere dnmtr. Yaanan bu sreci, yaamsal faaliyetlerini devam ettiren asl mlk sahiplerinin blgeyi terk etmesi izlemitir. Bu almann amac; Bitlis kenti tarihi merkezinin yeniden canlandrlmasna ynelik srdrlebilir koruma-gelitirme stratejilerinin belirlenmesidir. Aratrmann yntem kurgusu aamadan meydana gelmektedir. Birincisi Bitlis tarihi kent merkezinde yaplan saha aratrmasna dayanmaktadr. Bu aamada, alandaki sosyal, ekonomik ve fiziksel ve evresel sorunlar tespit edilmi ve analitik haritalara aktarlmtr. Aratrma ynteminin ikinci aamasn, SWOT zmlemeleri oluturmaktadr. nc aamas ise srdrlebilir koruma gelitirme stratejilerinin gelitirilmesidir. Aratrmann temel materyalleri, saha aratrmasnda yaplan tespitlerin yan sra haritalar, imar planlar, plan raporlar ve dier yazl kaynaklardan meydana gelmektedir. Aratrma sonucunda Bitlis tarihi kent merkezini yeniden canlandrmak zere srdrlebilir koruma-gelitirme stratejileri belirlenmektedir. Bu stratejiler sosyo-kltrel, ekonomik, evresel ve mekansal altyap balamnda btncl bir bak asyla ele alnmaktadr. Aratrmann, Bitlis tarihi kent merkezinin yeniden canlandrlmasna ve zgn karakterinin korunarak gelecek nesillere aktarlmasna ynelik bir yol haritas oluturaca dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Btnleik Koruma, Yenileme, Canlandrma, Tarihi evre, Bitlis