SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glsm Damla AKIN
 


Keywords:TEMEL TASARIM ETMNDE KOLAJIN TEMSL ARACI OLARAK KULLANIMI: OCUK KITAPLARI VE MEKANLAR
 
Temel tasarm eitimi, zihinde oluan bir tasar ile balamakta; tasarnn geleneksel ve dijital yntemlerle ifade edilerek gelitirilmesi ile devam etmektedir. Eskiz, izim, maket, modelleme, kolaj gibi yntemler zihindeki fikirlerin ifade edilmesine olanak tanyan temsil yntemlerinden bazlarn oluturmaktadr. Bu temsil yntemlerinden biri olan kolaj, hem doku, renk ve malzemenin fiziksel olarak bir araya getirilmesi hem de dijital ortamda elde edilen bir katmanlama olarak temel tasarm eitiminde kullanlmaktadr. Temel tasarm eitiminin becerinin yan sra, dnce gelitirmeyi de amalamas; zihinde oluan tasarnn kolaj ile temsil edilmesinde de yaratc bir aray iinde olmay gerektirmektedir. Bu adan rencilerin yeni fikirler gelitirebilmeleri ve yaratc temsiller elde edebilmeleri iin resim, mzik, dans, oyun, sinema gibi farkl disiplinlerden yararlanmalar nem kazanmaktadr. ocuk kitaplarndaki mekn betimlemeleri de yaratc dnceyi gelitirebilecek disiplinlerden birini oluturmaktadr. Bu almada, Mimarlk birinci snf rencilerinin temel tasarm srecinde bir temsil arac olarak kolaj yapmay renmeleri, ocuk kitaplarndaki mekn betimlemelerinden yararlanmalar, zihinlerinde rettikleri yeni fikirleri ifade edebilmeleri ve deneyim kazanmalar amalanmaktadr. Bylece rencilerin ilerleyen yllarn proje derslerine de hazrlanmalar hedeflenmektedir. alma, Dou niversitesi Mimarlk Blmnde 2020-2021 Gz Dneminde uzaktan eitim yntemi ile gerekletirilmitir. lk kez Temel Tasarm dersi alan birinci snf rencileri alma kapsamna alnm, dersi ikinci kez alan veya proje dersi almakta olan renciler kapsam d braklmtr. alma ierisinde, ncelikle nitel aratrmalar yaplarak mimari mekn betimlemeleri barndran ocuk kitaplar taranmtr. ocuk kitaplarndaki mekanlardan, hayal gcn gelitirmeye ynelik mekn tasvirlerinin bulunduu rnekler seilmitir. rencilerin, seilen mekn betimlemelerini analiz etmeleri ve zihinlerinde oluan meknn kolajn yapmalar beklenmitir. Bylece rencilerin teknik kstlamalardan uzaklamas, ocuklarn hayal gcnden ilham alarak yaratc dnmeye tevik edilmesi amalanmtr. alma sonucunda, rencilerin, ocuklarn hayal gcnden olumlu ynde etkilendii ve yeni fikir alternatifleri retebildii, dnme, tasarlama ve temsil srelerinin de ksald gzlemlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlk, Temel Tasarm, Temsil, Kolaj, ocuk Kitaplar