SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Oğuz DURU, Ceyhan TAZEFİDAN, İlhan KOÇ
 


Keywords:YAPI ÜRETİMİNDE ÇEVRESEL ETKİNİN AZALTILMASINA ALTERNATİF BİR YAPI MALZEMESİ OLARAK PREFABRİK SAMAN BALYASI
 
Günümüzde çevresel etkiyi önceleyen bilimsel araştırmalar, yapı sektöründe çelik ve betonarme gibi sıklıkla kullanılan yapı malzemelerinden ziyade karbon salınımı düşük, gömülü enerjisi az olan yapı malzemelerine yönelmektedir. Yüksek karbon tutma potansiyeline sahip ve tarımsal üretimden arta kalan bitkisel malzemeler, düşük karbon ayak izi ve sürdürülebilir özellikli bir malzeme olması nedeniyle yapı üretiminde kullanımı giderek artmaktadır. Bu malzemelerden biri, yakılarak yok edilmelerini önleyen herhangi bir kullanım sayesinde CO2 salınımının azaltılmasına önemli katkı sağlayan, antik zamanlardan beri kullanımı bilinen samandır. Yapı üretiminde kullanılan diğer yapı malzemelerinin (beton, çelik, tuğla vb.) aksine saman, insan sağlığına zararlı bileşenleri içermemektedir. Doğal yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama işlemleri sırasında herhangi bir endüstriyel süreç ve kimyasal madde kullanılmamaktadır. Dolayısıyla saman herhangi bir toksin açığa çıkarmaz ve yapı duvarlarını oluşturan doğal bir malzeme olarak kalır. Bilinen geleneksel yapı malzemeleriyle kullanımının yanı sıra saman, balya halinde doğrudan ya da mühendislik ürünü ahşap malzeme sistemle entegre prefabrik panel (PSB-prefabricated straw bale) biçiminde de yapı üretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, düşük çevresel etkilere sahip, enerji verimliliği yüksek binalar elde etmek için en verimli yapım yöntemlerinden biri olarak kabul edilen prefabrik saman balya panel (PSB) eleman kullanımının çevresel etkileri ve yapı üretim süreci araştırılmıştır. Ayrıca prefabrik saman panelin oluşturulmasında kullanılan farklı bileşenlerin (bağlantı sistemleri, bitirme katmanları vb.) toplam U (W/m²K) değerine olan etkisi irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karbon Salınımı, Bitkisel Lifler, Atık Tarım Ürünü, Enerji Korunumu, Prefabrik Saman Balyası (PSB)