SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

kbal ERBA
 


Keywords:YAPIM SEKTRNDE DEMOGRAFK FAKTRLERN LERN GVENL ALGISI ZERNDEK ETKS
 
Tm yasal dzenlemelere ve yaptrmlara ramen artmaya devam eden i kazalar says, i gvenliinin salanmas hususunda ii tutum ve davranlarna odaklanlmasn zorunlu klmtr. ilerin i gvenlii kavramna ilikin alglar da i gvenliinin salanmas konusundaki sz konusu tutum ve davranlar ynlendirici bir etkiye sahiptir. Ancak i gvenlii algs eitli faktrlere gre alanlar asndan farkllk gsterebilir. Bu faktrlerin banda da demografik faktrler gelmektedir. Yapm sektr farkl demografik zelliklere sahip alanlarn bulunduu tehlikeli bir sektrdr. zellikle ii statsndeki alanlarn farkl ya gruplarndan ve ounlukla eitim dzeyinin dk olduu bireylerden olutuu bu sektrde, sz konusu demografik farkllklarn iilerin i gvenliine ilikin alglar zerindeki etkisi nem arz etmektedir. Bu almann amac yapm sektrnde demografik faktrlerin iilerin yapm iinin tehlikesine ilikin alglar zerindeki etkisini ortaya koymaktr. Bu amala alma kapsamnda demografik faktrlerden ya ve eitim durumunun i gvenlii algs zerindeki etkisi analiz edilmitir. Yapm sektrnde alan 130 katlmcdan elde edilen sonular SPSS 23.0 programnda analiz edilmitir. Sonular daha gen ya gruptaki iilerin yapm iinin tehlikesine ilikin alglarnn dk, eitim seviyesi yksek olan iilerin alglarnn ise yksek olduunu ortaya koymutur. Elde edilen sonularn bata yapm sektrndeki uygulamalar olmak zere, tehlike ve risk oran yksek olan dier sektrlere de katk salamas hedeflenmektedir. Sonular ayrca i gvenliinin salanmas hususundaki iverenlerin mevcut uygulamalarn da gzden geirmeleri gerektii hususuna dikkati ekmektedir.

Anahtar Kelimeler: i gvenlii algs, i gvenlii, ii, yapm sektr