SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alper PERN
 


Keywords:YALILIK DNEM MEKNLARININ TASARIM KRTERLERNN RNEKLER ZERNDEN DEERLENDRLMES
 
Dnya nfusunun giderek yalanmas yaplan aratrmalar kapsamnda iinde bulunduumuz yzylda kendini gsteren demografik deiimlerdendir. Bu durumla birlikte insanlarn kentlerde yaamas, sosyal yaplarnn deimesi ve ekirdek ailelerin artmas ile yallar ya kendi balarna ya da kendileri iin tasarlanan yap trlerine ait meknlarda yaamaya balamaktadr. Gen bireylere kyasla yal bireylerin yaadklar yaplarda daha fazla fiziksel konfora ihtiyalar olabilmektedir. Bu ihtiyalar her ya grubunda kendini gsterebilecek nitelikte olup yallar iin de farkl gereksinimleri barndrmaktadr. Yaam meknlarna ait tasarmlarda yal nfusunun artmasna paralel olarak meydana gelen deiimler ile daha da nem kazanmakta ve tasarm kriterlerinin mimari adan dnlmesi gereini ortaya karmaktadr. Hazrlanacak almann k noktas Yallar iin tasarlanacak yaplarn/meknlarn oluumundaki tasarm kriter(ler)i ne/neler olmaldr? sorusu olmutur. Bu sorudan hareketle yallarn yaamn srdrd yaplarn mimari tasarm kriterlerini oluturmaya ynelik bir yntem gelitirmek almann amac olarak belirlenmitir. Bu ama dorultusunda yal meknlarnn mimari tasarm olarak ne derece nemsendiini dnya genelinde yer alan rneklerle incelemek almann kapsamn oluturmaktadr. Literatr taramas ile desteklenen almada belirlenen tarihten itibaren seilen rnekler cephe ve plan zellikleri balklarnda analiz edilmitir. Yaplan bu analizlerin neticesinde yallara ait meknlarn/yaplarn zellikleri hakknda birtakm bulgulara ulalmtr. Ortaya konulan bulgular nda yal bireylerin yaadklar yaplara ait mimari tasarm kriterlerinin balklar derlenmitir. Bu anlamda yal insanlarn yaam meknlarnn mimari tasarm zelinde aratrlmas nemli bir disiplinleraras inceleme alan olarak kendini gstermektedir. Bunun sonucunda grlmtr ki, mimari tasarm ile zelleen yallara ait yaplarn artmas gerektii ortaya kmaktadr. nk tasarmsal olarak zelleen yaplarn yallar iin hem ruhsal hem de fiziksel olarak yaanmas daha kolay meknlar retmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yallk, Yal Meknlar, Deerlendirme Kriterleri, Mimari Tasarm Kriterleri