SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rabia KELE
 


Keywords:YEREL MMARDE ZGN BR MEKN TANIMI; KONYA-SARAYN LES, KURUNLU MAHALLES KY ODALARI RNE
 
Kltrel mirasmzn bir parasn oluturan ky odalar, dardan gelen yolcularn misafir edildii, ky halknn gencinden yalsna sosyal ve kltrel etkinliklerini gerekletirmek amac ile kullandklar yerel mimari rneklerindendir. Mimari yaplar, bulunduklar blgenin kendine has ekonomik ve corafi zellii ile ekillenen, kyn zenginleri ile ky halk tarafndan yaplan bu odalara, kimi zaman kyn merkezine yakn yerlerde, kimi zaman evlerin yaknlarnda, kimi zaman da camilere yakn yerlerde rastlamak mmkndr. Hemen hemen her mahalleye bir ky odas decek ekilde konumlandrlm olan ky odalarnda dzen, bakm, onarm, temizlik gibi odaya ait genel sorumluluklar da odalarn bulunduu mahalle halk tarafndan gnlllk esasna dayanarak salanmtr. Bu almada Konya ili, Sarayn ilesine bal Kurunlu mahallesinde bulunan, gemiten gnmze kadar gelmi Hacgilin Ky odas, Gk Mehmetgilin Ky odas ve Hac Mustafagilin Ky odas ele alnmtr. Tespit edilen odalardan sadece Hacgilin odas ve Gk Mehmetgilin odas toplanma mekn olarak kullanlrken, Hac Mustafagilin odas tahrip olmu ve kullanma kapatlmtr. almann amac, gelien teknoloji ile birlikte deien yaam koullarna bal olarak yok olmaya yz tutan oda geleneini gelecek kuaklara aktarmaktr. Bu balamda ky odalarnda, meknsal zellikler ve mimari elemanlar ile oda gelenei gnmz artlarnda incelenip, fotorafl belgeleme, tespit ve gzlemler yaplm, yerel halk ile yaplan mlakatlar sonucu yapm tarihleri netletirilmeye allp, korunmas ve srdrlebilirliklerine ynelik birtakm neriler gelitirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Ky, Ky odas, Yerel Mimari, Konya, Sarayn, Kurunlu Mahallesi.