SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hande AKAR, Sebla ARIN ENSAROLU
 


Keywords:KATILIMCI TASARIMDA EMPATK YAKLAIMIN ROL
 
Kullanc deneyimini, duygularn ve ihtiyalarn anlama sorunu, insan odakl tasarmda nemli bir yere sahiptir. Kullancnn gerek ihtiyalar dorultusunda tasarm yapabilmek adna ortaya kan yntemlerden ikisi; katlmc tasarm ve empatik yaklamdr. Bu bildiride katlm ve empati srelerinin birbirlerine sunduu katklar insan ihtiyalarn belirleme balamnda ele alnmtr. Tasarmda katlm ve empati srelerinin snrlar belirlenmi ve bu iki olgu birbirini besleyen kavramlar olarak analiz edilmitir. alma, iki mimari rnein tasarm srelerini de kyaslayarak empatik katlm srecinin niteliklerini ortaya koymaktadr. Empatik yaklam, insan tasarmn odana yerletiren bir anlay tamasna ramen, dorudan ilikiyi asgari dzeyde kullanmak, kstl sayda kullancya odaklanmak ve formal bir metadolojiye sahip olmamak gibi baz snrlamalara sahiptir. Bunun yan sra tasarmcnn empati kurmaya yatkn olmamas, isteksizlii ve empatik eilimin kullanc ve tasarmc arasndaki ortak zelliklere bal olarak grecelilik tamas tasarmda empati kurma srecini zorlatran faktrlerdir. Kullanc ile birlikte tasarm yapmay ifade eden katlmc sreler ise; duygusal deneyimlerin arka plana atlarak kullancnn sadece bir veri salayc olarak grlmesi tehdidiyle kar karyadr. Ayn zamanda belli bir kii veya grubun katlm srecinde n plana kmas, toplantlar ve tartma ortam iin yeterli zamann olmamas gibi kstlamalar bulunmaktadr. Bu kapsamda yaplan literatr aratrmas ve rnek analizleri ile katlmc tasarm ve empatik yaklamn entegre edildii mimari tasarm srelerinin belirlenen kstlamalar engelleyerek sahip olaca potansiyeller ortaya konmutur.

Anahtar Kelimeler: Katlm, Empati, Mimari Tasarm, Kullanc Odakl Tasarm