SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Feyza KUYUCU, Esra GRBZ YILDIRIM
 


Keywords:KONUT DOKUSUNDA YAANAN KATMANLAMA VE BR MAHALLENN DNM; KOLEJTEPE MAHALLES
 
Bir Anadolu kenti olan Gaziantepin zgn geleneksel konut dokusu Trkiye Cumhuriyeti'nin kuruluu ile deiime uram ve yeni bir anlayla biimlenen konut yaplar kentsel mekann deiiminde nemli bir rol oynamtr. Kolejtepe Mahallesi, kentin ilk modern konutlarnn ina edildii mahallelerden biri olmas dolaysyla kent bellei asndan nemli bir yere sahiptir. Dnemin idealletirilen yeni yaam biimine ve bu yaam biimine hizmet eden salk ve hijyen koullarna uygun konutlar olarak benimsenen az katl aile apartmanlar 1960l yllarda Kolejtepe Mahallesinde hzla ina edilmeye balanmtr. Mahalle ksa srede kentin yeni modern yz olarak tecih edilen bir konut yerleim alan haline gelmitir. Ancak birka katl, baheli bir biimde ina edilen aile apartmanlarnn yer ald mahallede, deien ekonomik koullar ve zellikle Kat Mlkiyeti Yasasnn da yrrle girmesiyle 1980li yllardan sonra 5-6 katl apartmanlar yerini almaya balamtr. Mahalle zamanla kent merkezinin younluklu konut alanlarndan biri haline gelmitir. Mahallede ina edilen, dnemin hakim mimari anlayn simgeleyen konutlar kent iin sadece barnma mekan olmann tesinde mekansal ve biimsel adan kentin konut tipolojisinde nemli bir yere sahip olmutur. Ancak kentin deien dinamikleri merkezi bir konumda yer alan Kolejtepe Mahallesini dntrmeye devam etmi, zellikle 2000li yllardan sonra hakim olan ykm-yeniden yapm anlay kentin ilk modern konutlarn barndran mahallenin zgn dokusunu kaybederek yeniden biimlenmesine yol amtr. Ykm ve yapm srecinin gnmzde halen devam ediyor olmas bir dnemin nemli izlerini tayan mahallenin yakn bir gelecekte gemi balarndan tamamen koparlmasna yol aacak ve kentin konut dokusunda yaanan deiimin tarihsel sreklilik balamnda okunabilmesi imkansz klacaktr. alma kapsamnda Kolejtepe Mahallesi, farkl dnemlerde ina edilmi konut rnekleri balamnda ele alnacak, konut dokusunda yaanan katmanlama grnr klnmaya allacaktr.

Anahtar Kelimeler: Konut dokusu, Kolejtepe Mahallesi, Gaziantep