SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine BAOLU, Glen DL
 


Keywords:KONYA L MERKEZ LELERNDE BULUNAN TARH BUZHANE, SU DEPOSU VE SARNILARIN TPOLOJK BR ANALZ
 
nsan yaamnn temel kayna olan suyun toplanmas/depolanmas, tanmas, datlmas ve kullanlmas iin tarih boyunca eitli yaplar ina edilmitir. Bentler, barajlar, hazneler, kuyular, sarnlar ve havuzlar suyun toplanmas iin yaplan balca tesisler olmu, depolanan bu sularn tanmas iin suyollar, su kemerleri ve su terazileri ina edilmi, tanan sular maksem ve maslaklar aracl ile datlm ve suyun kullanm iin emeler, sebiller, selsebiller, adrvanlar ve hamamlar ina edilmitir. Bu almada, Konya ilinin merkez ilelerinde bulunan ve gnmzde varln ksmen ya da byk lde srdren tarihi buzhaneler, su depolar ve sarnlar rneklem su yaplar olarak belirlenmi, bu yaplarn tespit edilmesi, mimari tipolojik analizlerinin yaplmas ve korunma durumlarnn deerlendirilmesi amalanmtr. Gnmz yaam ve konfor koullarnda bu su yaplarna olan gereksinimin azalmas, yaplarn atl durumda olmasna sebep olmutur. Bu nedenle terk edilmeye ve kapasite alt/d kullanma bal olarak yaplarn pek ou ciddi derecede hasar grmtr. Bu alma, atl durumda kalm ve ilevini yitirmi bu yaplarn tespit edilerek belgelenmesi, korunmas, onarlmas ve yeniden ilevlendirilerek kullanlmas iin ilk basama oluturan farkndalk kazandrma asndan nemlidir. Yaplara dair mimari tipolojik analiz ve karlatrmal deerlendirmeler iin literatr aratrmas, ariv taramas ve arazi almalar aratrma kapsamnda kullanlan balca yntemler olmutur. zgnnde yaplarn kullanm alanlar, kullanm ekilleri, yapsal farkllklar ve kullanclar asndan nemi analiz edilmi, yaplar hakknda genel knye bilgileri verilerek, ilevlerine, plan tipolojilerine, eitlerine gre gruplandrmalar yaplmtr. Ayrca, daha nce konuyla ilgili yaplan almalardan da faydalanlarak tarihsel srete yaplarn geirdikleri deiiklikler ve koruma durumlar deerlendirilmitir. Aratrma sonucunda yaplar ilevsiz durumda olduklar iin tmne yaknnn bakmsz kald, bu sebeple de pek ounun yaam sresinin sonuna yaklat grlmtr. Oysaki gnmzde zgn ilevini yitirerek kullanm d kalan bu yaplar tarihi, kltrel, sosyal, belge, teknik ve mimari olmak zere ok sayda deeri bir arada barndrmaktadr. Bu nedenle, bu rneklem su yaplarnn tamamen yok olmadan gelecekte varln srdrebilmesi iin tespit edilip tannrlklarnn arttrlmas, mimarlk tarihi ve mimari koruma asndan olduka nemlidir.

Anahtar Kelimeler: Buzhane, Su Deposu, Sarn, Tarihi Su Yaplar, Tipolojik Analiz, Mimari Koruma, Konya