SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Derya GÜLÇİN
 


Keywords:ORMAN YANGINI SONUCUNDA PEYZAJ DESENİNDE MEYDANA GELEN PARÇALANMANIN PEYZAJ METRİKLERİ İLE İNCELENMESİ
 
Orman alanlarının yoğun olduğu bir peyzajın yapısal düzeni, habitat kalitesini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, orman örtüsündeki değişikliklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, yerel ekosistem kadar biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi için de önemlidir. Orman yangınının meydana getirdiği orman parçalanması, tüm peyzajdaki ormanın şeklini ve boyutunu hızla değiştirir. Bu çalışmada, Muğla ili Dalaman ilçesinde ortaya çıkan ve Göcek ilçesine kadar ulaşan 10.07.2019 tarihli orman yangınının peyzaj üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Landsat 8 uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uzaktan algılama teknikleri ile Normalize Edilmiş Fark Bitki İndeksi (NDVI) ve Normalize Yanma Oranı (NBR) hesaplanmış, yanan orman alanı miktarı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yangın sonucunda oluşan orman kaybının peyzajdaki parçalanma derecesini peyzaj metrikleri ile incelemektir. Metriklerin hesaplanmasında görüntü analizi teknikleri kullanılmıştır. Bu kapsamda, parçalanmadaki artış normalleştirilmiş hipsometrik eğri ve çeşitli peyzaj metrikleri ile incelenmiştir. Sonuç olarak, yüksek şiddette yangına maruz kalan orman miktarı 2,26 km2; orta-yüksek şiddette yagına maruz kalan orman miktarı 3,69 km2; orta-düşük şiddette yangına maruz kalan orman miktarı 4,21 km2 ve düşük şiddette yangına maruz kalan orman miktarının 4,38 km2 olduğu belirlenmiştir. Sayısal meşcere haritasına göre, yangına en fazla maruz kalan türün karaçam (Pinus nigra Arnold) olduğu gözlemlenmiştir. Normalleştirilmiş hipsometrik eğrilerdeki orman parçalanma değerleri karşılaştırıldığında, parçalanmanın yangın nedeniyle %40,9’dan %53,94’e çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, peyzaj metriklerinin karşılaştırmalı incelenen değerleri, orman yangını sonucunda peyzajdaki parçalanmanın marjinal olarak arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Doğal Peyzaj, Peyzaj Deseni, Orman Parçalanması, Görüntü Analizi.