SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Melih KAPILAR
 


Keywords:SİSTEM ALÜMİNYUM LOGOSUNUN YENİLENMESİNDE DUYARLI TASARIM YAKLAŞIMININ KULLANILMASI
 
Bu çalışma, Sistem Alüminyum firmasına ait, kullanılmakta olan logonun günümüz şartlarına uygun olarak sadeleştirilmesini, kurumsal görsel kimliğin günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlanmasını ve ihtiyaç duyulan grafik uygulama alanlarında örnek uygulamaların yapılmasını kapsamaktaydı. Proje sürecinde, logonun kullanılacağı mecraya ve alan ölçüsüne göre boyutlandırılması gereken yerlerde, okunma ve marka algısını oluşturma ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanması gerekmiş ve bunun kuralları belirlenmiştir. Logonun değişik mecralarda ve boyutlarda kullanım kuralları için günümüz dijital mecralarının imkan verdiği duyarlı (responsive) tasarım yaklaşımı örnek alınmış ve bu anlayışın daha geniş bir alanda uygulanabilirliği test edilmiştir. Çalışma sonucunda, bu yaklaşımdan yola çıkılarak, kurumsal kimliğin en önemli parçası olan logonun mecradan bağımsız olarak markanın görsel algısını sürdürmesinin ve her koşulda kurumsal bütünlüğün korunmasının mümkün olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duyarlı, responsive, ölçeklenebilir, logo, devamlılık, okunurluk, kural seti