SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kübra TOPRAK, İkbal ERBAŞ
 


Keywords:YALIN PROJE TESLİM SİSTEMİNİN YAPIM SÖZLEŞMELERİ HEDEFLERİNE KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Küreselleşen dünyayla birlikte sektörlerde israfın artması ve verimliliğin düşmesi endüstriyel verimlilik yönetimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca bir cevap olarak ortaya çıkan yalın üretim prensibini benimseyen sektörler güvenilir iş akışı oluşturarak, her türlü israfı yok edip ortaya çıkacak ürünün verimliliğini artırmaya odaklanmış ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Bu sektörlerden biri olan yapım sektörü, diğer sektörlerden ayrışan kendine has yapısından dolayı yalın üretim prensiplerini ve tekniklerini bünyesine entegre etmekte zorlanmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda yapım süreçlerini iyileştirdiği ve israfı ortadan kaldırarak yüksek verimliliğe katkı sağladığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, yalın yönetim yaklaşımının inşaat sektörüne adaptasyonunun sonucu olarak ortaya çıkan yalın proje teslim sisteminin yapım sözleşmeleri hedeflerine katkılarını değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışma kapsamında yalın proje teslim sistemlerinin sürecini oluşturan proje tanımlaması, yalın tasarım, yalın tedarik ve yalın montaj aşamaları tanımlanarak bu aşamaların yapım sözleşmelerinin temel hedefleri olan süre, maliyet ve kaliteye etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları israfı önleme ve verimliliği artırma ilkesi ile mükemmeliyete odaklanan yalın proje teslim sisteminin süre ve maliyetin azaltılmasına, kalitenin ise artırılmasına katkı koyduğunu ortaya koymaktadır. Kaynakların giderek azaldığı ve eksilen kaynakların yerine yenisini koymanın güçleştiği günümüzde, yalın üretim sisteminin yapım sektöründe de yaygın bir şekilde kullanılmasının ülke ekonomisine fayda getireceği düşünülmektedir. Çalışma sonuçlarının proje ve yapım yönetimi alanında yalın inşaat konusunda farkındalığın artırmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: yalın inşaat, yalın proje teslim sistemi, yapım sektörü, yalın üretim