SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve ERSAN, Burhan OHOLU
 


Keywords:DENEYSEL TPOGRAFDE BR ARA OLARAK TANGRAM
 
Balangta sadece grsel iletiim kurmak iin kullanlan tipografi hem modernist dnce biimlerinin yaygnlamas hem de teknolojinin hzl geliimi ile yeni ifade biimleri ve ilevler kazanmtr. Harfler artk yalnzca sesleri temsil eden semboller deil, biimleri ve grnmleri izleyicide belirli ruh hali veya duygu yaratmak iin maniple edilebilecek gl iletiim aralardr. Ftrizm akm ile uzun bir sredir sregelen klasik tipografik anlay, tasarmclarn deneysel abalar ile yerini yeni almlara brakmaya balamtr. Deneysel tipografi, temel tipografi kurallarna dayandrlmayan, harf biimlerini plastik bir unsur olarak ele alan, malzeme ve ortam snr bulunmadan retim yaplabilen bir alan olmas nedeniyle geleneksel tipografi uygulamalarndan farkllamaktadr. Deneysel tipografide okunabilirlik kaygsndan ziyade belirli bir duygu ya da kavram aktarmak iin iletiim kurmak amalanr. Deneysel tipografi uygulamalar saysal ortamda ya da elde geleneksel malzeme ve tekniklerin yeniliki yorumlar ile oluturulabilir. Bu aratrmada esasen bir bulmaca oyunu olan tangramn deneysel tipografide bir ara olarak kullanm incelenmitir. Genellikle tahtadan ya da kaln kartondan yaplan ve yedi paraya blnm bir kareden oluan tangram oyunun amac, belirli bir ekil ya da deseni oluturmak iin paralar st ste gelmeyecek ekilde dzenlemektir. Tangram karesinin tasarm eitiminde kullanm ile para ile btn arasndaki ilikinin varl, gndelik hayatta grlen tm formlarn geometrik formlar ile ilikili olduunun kavranmas, ok boyutlu dnme ve zgn zmler retme becerisinin gelitirilmesi amalanmaktadr. Grafik tasarm lisans eitimi kapsamnda Tipografi dersinde tangram kullanlarak deneysel bir tipografi projesi gerekletirilmi; rencilerden kendi oluturduklar tangramlar ile deneysel bir font retmeleri istenmitir. Projede renciler harfleri oluturan geometrik formlara odaklanarak harf biimlerini tanma ve bunlar zerine dnme frsat bulmulardr. nemli bir zihinsel egzersiz olan tangram ile yaplan deneysel tipografi srecinde olduka karakteristik ve sra d harf biimleri elde edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarm, tangram, tipografi, deneysel tipografi